Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

88. Odluka o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­  

 

 

 O D L U K U

o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica­

i trgova u naseljima Grada Dubrovnika­

 ­                                                                         

 ­                                                                         

 

Članak 1.­

­                                                                            

Osniva se Odbor za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odbor za određivanje imena ulica i trgova).­                                           

 ­                                                                          

                                                                             

Članak 2.­

 ­                                                                             

Odbor za određivanje imena ulica i trgova predlaže Gradskom vijeću određivanje imena ulica, trgova, parkova, šetališta i drugih javnih površina u naseljima na području Grada Dubrovnika.­            ­                                                                              ­                                                                            

 

Članak 3.­

 ­                                                                            

Odbor za određivanje imena ulica i trgova ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova, koji se biraju iz redova vijećnika Gradskog vijeća.­                                                  

   

Pored članova Odbora, koji su vijećnici, Odbor može, po potrebi, pozivati i znanstvene, kulturne i druge javne radnike u savjetodavnom svojstvu bez prava odlučivanja.­                                                                    ­                       

 

Članak 4.­

­                                                                         

U Odbor za određivanje imena ulica i trgova izabiru se:­

  1. Zlatko Begušić – predsjednik
  2. Andro Vlahušić – potpredsjednik
  3. Krešimir Marković – član
  4. Blaž Pezo – član
  5. Ivan Cetinić – član
  6. Slavica Grkeš – član,
  7. Ivica Roko – član

 

  

Članak 5.­

­                                                                         

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. ­                                                                                                        

­                                                                        

 

Članak 6.­

­ ­                                                                         

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/18. i 3/19.)­.                                                   

 

 

KLASA: 013-03/21-03/23

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------