Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

32. Zaključak o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo  je

 

ZAKLJUČAK

 

1.    Grad Dubrovnik oslobađa plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesece travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine sve udruge i društvene organizacije

 

2.    Grad Dubrovnik odobrava smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za 99% iznosa za mjesec travanj, svibanj  lipanj i srpanj 2021. godine

 

3.    Od prava na smanjenje zakupnine iz točke 2. ovog zaključka izuzete su sljedeće djelatnosti: trgovine mješovitom prehrambenom robom na užem gradskom i prigradskom području, trgovine pekarskim proizvodima, ljekarne, zdravstvene ustanove i logopedski kabinet, tele operateri, poštanske usluge, državna tijela i državne institucije, popravci i servisiranje motornih vozila, visoko obrazovne ustanove RIT Croatia i Sveučilište u Dubrovniku, knjižare, frizerski saloni i političke stranake

 

4.    Zakupnici iz točke 1. i 2. obvezni su podmiriti dospjelu zakupninu i s Gradom Dubrovnikom zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu poslovnog prostora kojim će se urediti smanjenje odnosno oslobađanje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika

 

5.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

KLASA: 372-01/20-01/10

URBROJ: 2117/01-09-21- 19

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------