Prijava za UO za kulturu 'Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu'

Početak: 31.08.2021. 11:00

Kraj: 30.09.2021. 23:59Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu
Priloženi dokumenti
Upute za prijavitelje 2022.doc
Upute za prijavitelje 2022.doc
Upute za prijavitelje 2022.doc
Kriteriji kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
Kriteriji kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
Kriteriji kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
Poziv-2022.doc
Poziv-2022.doc
Poziv-2022.doc
Prijavnica 2022. - audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2022. - audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2022. - audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2022. - dramska, plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2022. - dramska, plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2022. - dramska, plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2022. - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2022. - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kulturne baštine.doc
Prijavnica 2022. - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kulturne baštine.doc
Prijavnica 2022. - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kulturne baštine.doc
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
Obrazac ugovora.docx
Obrazac ugovora.docx
Obrazac ugovora.docx
PRAVILNIK o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (2018).doc
PRAVILNIK o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (2018).doc
PRAVILNIK o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (2018).doc
Izmjena Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (9.6.2021).doc
Izmjena Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (9.6.2021).doc
Izmjena Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (9.6.2021).doc