Natječaji - arhiva

28.
02.20.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca III za komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi, 1 izvršitelj/ica

28.
02.20.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica

28.
02.20.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, 1 izvršitelj/ica

26.
02.20.

Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – prometni redar u Upravni odjel za promet, Odsjek za prometno redarstvo Grada Dubrovnika, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

20.
02.20.

Poziv na testiranje temeljem javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a referent/ica.I radi obavljanja vježbeničkog staža - 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika

18.
02.20.

Poziv na testiranje temeljem javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a surdnik/ica III - programer radi obavljanja vježbeničkog staža - 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za informatiku