Popis ulica gradskog kotara Mokošica

 • Čelopeci
 • Donje Obuljeno
 • Donje Selo
 • Gorava
 • Gradićevo
 • Kitoš
 • Malo Selo
 • Milakov do
 • Maslinata
 • Mirinovo
 • Mirina
 • Na Moru
 • Njive
 • Od Fontane
 • Petrovo selo
 • Pobrežje
 • Pod Polje
 • Podumane
 • Pomutićevo
 • Put od Osojnika
 • Put na More
 • Put za Pobrežje
 • Stara Mokošica
 • Toplo
 • Ulišta
 • Uz Brijeg
 • Uz Jadransku Cestu
 • Uz magistralu
 • Uz Polje
 • Uz skaline
 • Za Belendinovo
 • Za Dubravu
 • Za Gosparevo
 • Za Kontralovo
 • Zamaslina
 • Bartola Kašića
 • Brnino
 • Gornje Obuljeno
 • Između dolaca
 • Marina Kneževića
 • Od izvora
 • Vinogradarska