Zaštićena područja

Na prostoru Grada Dubrovnika nalazi se 11 zaštićenih područja.

O Otoku Lokrumu (posebni rezervat - šumske vegetacije) skrbi Javna ustanova Rezervat Lokrum,
o Parku u Trstenom (spomenik parkovne arhitekture - arboretum) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
a o ostalim zaštićenim područjima na prostoru Grada Dubrovnika Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.