Zaključci Povjerenika doneseni u mjesecu ožujku 2015.

Akti gradonačelnika
Povjerenik Vlade RH je u ožujku 2015. donio važnije zaključke i druge akte od kojih izdvajamo: