Zaključci Povjerenika doneseni u mjesecu veljači 2015.

Akti gradonačelnika

Povjerenik Vlade RH je u veljači 2015. donio važnije zaključke i druge akte od kojih izdvajamo: