Zaključci gradonačelnika doneseni u mjesecu listopadu 2014.

Akti gradonačelnika

 Gradonačelnik je u mjesecu listopadu donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo:

 .