Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Odsjek za skrb o stradalnicima Domovinskog rata u svojem djelokrugu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove, a poglavito:


  • priprema i prati izvršenje programa javnih potreba iz područja svoje ovlaštenosti,
     
  • skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskoga rata prateći stvarno stanje i potrebe te pružajući materijalnu i savjetodavnu potporu, poglavito obiteljima poginulih branitelja, hrvatskim ratnim invalidima, civilnim žrtvama rata i članovima njihovih obitelji,
     
  • obavlja i sve druge poslove iz područja odgoja, obrazovanja, zdravlja, socijalne skrbi i civilnog društva ako su ti poslovi u ovlasti Grada,