Prostorni planovi u izradi

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "KOMOLAC" 1.6, 1.8a

Izvješće o javnoj raspravi

Održano javno izlaganje

Poziv na javnu raspravu

Obavijest o početku izradbe

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA V. Izmjene i dopune

Obavijest o početku izrade

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA DUBROVNIKA V. Izmjene i dopune

Obavijest o početku izrade

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "KOLOČEP" 1.34, 1.36

Obavijest o početku izrade

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA SUĐURAĐ 1.27

Obavijest o početku izrade

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC-VRTOVI SUNCA 1.17 (Izmjene i dopune)

Obavijest o početku izrade

Obavijest o početku izradbe

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 2.2 "SV. JAKOV" 2.2

Obavijest o početku izrade

Obavijest o početku izradbe

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA, IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA TE STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA BELVEDERE

Izvješća o javnoj raspravi

Održano javno izlaganje

Poziv na javnu raspravu

Obavijest o početu izradbe

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENOG NASELJA ZA BRANITELJE NA NUNCIJATI 2.9 (dio)

Izvješće o javnoj raspravi

Održano javno izlaganje

Poziv na javnu raspravu

Obavijest o početku izrade

Obavijest o početku izradbe

 

DETALJNI PLAN UREĐENJA "ŠPORTSKO-REKREACIJSKI PARK GOSPINO POLJE" 2.7 (Izmjene i dopune)

Obavijest o početku izradbe

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "KAMP ORAŠAC-KONJEVAC" (T3) 1.18

Obavijest o početku izradbe

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA "BOSANKA" 1.1

Održano javno izlaganje u sklopu ponovljene javne rasprave

Poziv na ponovljenu javnu raspravu

Održano javno izlaganje

Poziv na javnu raspravu

Održana prethodna rasprava

Poziv na prethodnu raspravu

Poziv na otvorenje izložbe natječajnih radova

Obavijest o odluci Ocjenjivačkog suda o rezultatima provedenog Natječaja

Natječaj za izradu prostorno-programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka

 

DETALJNI PLAN UREĐENJA TAMARIĆ 2.23 2.15

Održana prethodna rasprava

Poziv na prethodnu raspravu