Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za reprogram kredita kod HBOR-a Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1395136245_341_m.doc
1395136245_341_m.doc
1395136245_341_m.doc