Prijedlog rješenja o ustupanje drustvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. u vlasništvo dijelova čest. zem. 1162, 1166, 1167 i 1168 sve u k. o. Orašac, sveukupne površine 511 m2, koji u naravi predstavljaju dio budućeg pristupnog puta do uređaja i dio uređaja za pr

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1394801606_310_m.doc
1394801606_310_m.doc
1394801606_310_m.doc