Poziv na Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju čl. 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 76/07, 38/09 i 55/11), a u svezi s odredbom čl. 113. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 90/11), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje:


Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: IDPPUG)


Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnog IDPPUG-a održat će se 5. lipnja 2012. godine u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, s početkom u 9,00 sati.

Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade IDPPUG-a.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanjem interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga IDPPUG-a mogu se dostaviti i pisanim putem najkasnije u roku 15 dana od dana održavanja Prethodne rasprave na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik