Održana Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnog Plana održana je u utorak, 5. lipnja 2012. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 11.30 sati.

Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika je vodila pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., dok su Nacrt prijedloga Plana prezentirali predstavnici Izrađivača Plana dr.sc. Zrinka Rudež, dipl.ing.arh. i Jure Marić, prof., iz Instituta IGH d.d., Zagreb. U tijeku Prethodne rasprave prezentaciju Prometne studije Grada Dubrovnika, a koja je izrađena od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tvrtke Promel Projekt d.o.o., održao je prof.dr. Damir Pološki, dipl.ing.građ.

Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozvana su isključivo nadležna tijela i osobe iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade Plana.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanjem interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Plana mogu se dostaviti pisanim putem najkasnije u roku 15 dana od dana održavanja Prethodne rasprave na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik