Odbori Gradskog vijeća

ČLANOVI ODBORA GRADSKOG VIJEĆA
 
Mandatni odbor Gradskog vijeća:­

 1. Željko Raguž – predsjednik,
 2. Emilio Puljizević – član,
 3. Tatjana Šimac Bonačić – član.

                            
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća:­ 

 1. Marko Potrebica – predsjednik,
 2. Katarina Doršner – potpredsjednica,
 3. Blaž Pezo – član,
 4. Maro Kristić – član,
 5. Jadran Barač – član.

 
Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća:­

 1. Marko Potrebica, predsjednik,
 2. Ivan Maslać, potpredsjednk,
 3. Ivo Lučić, član,
 4. Željko Raguž, član,
 5. Gordan Špero, član
 6. Nikša Selmani, član
 7. Tatjana Šimac Bonačić, član
 8. Miho Obradović, član
 9. Vido Bogdanović, član .

 
Odbor za predstavke, pritužbe i prigovore:­ 

 1. Ivan Maslać, predsjednik,
 2. Emilio Puljizević, član 
 3. Gordan Špero, član
 4. Pero Milković, član
 5. Ivana Šepak, član
 6. Tatjana Šimac Bonačić, član
 7. Nikša Selmani, član
 8. Dolores Lujić, član
 9. Marina Vučković Matić, član


Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća:­

 1. Marijo Bekić, za predsjednika,
 2. Emilio Puljizević, za člana,
 3. Željko Raguž, za člana,
 4. Dolores Lujić, za člana,
 5. Miho Obradović, za člana.

                                                                                                                                                                           
Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća:­ 

 1. Katarina Doršner, predsjednica
 2. Krešimir Marković, član
 3. Ivana Šepak, član
 4. Željko Raguž, član
 5. Tatjana Šimac Bonačić, član
 6. Dolores Lujić, član
 7. Miho Obradović, član.


Odbor za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća:­  

 1. Katarina Doršner, predsjednica
 2. Blaž Pezo, član
 3. Rikard Rossetti, član
 4. Ivana Šepak, član
 5. Nikša Selmani, član
 6. Jadran Barač, član
 7. Miho Obradović, član


Odbor za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika:­

 1. Rikard Rossetti, predsjednik,
 2. Marijo Bekić, član
 3. Ivo Lučić, član
 4. Vido Bogdanović, član
 5. Matija Čale Mratović, član