Obrazovanje

Odsjek za obrazovanje u svojem djelokrugu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove, a poglavito:


  • priprema i prati izvršenje programa javnih potreba iz područja svoje ovlaštenosti,
  • skrbi se o djeci predškolske dobi prateći, analizirajući i usklađujući djelovanja dječjih vrtića i jaslica na gradskom području s javnom ustanovom Dječji vrtići,
  • prati školstvo stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata, pomaže školama u unapređenju pedagoškog standarda i osmišljavanju i provedbi izvannastavnih aktivnosti i organiziranju gradskih učeničkih natjecanja,
  • obavlja i sve druge poslove iz područja odgoja, obrazovanja, zdravlja, socijalne skrbi i civilnog društva ako su ti poslovi u ovlasti Grada.