Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja ''Belvedere''

Temeljem čl. 86. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09 i 55/11), čl. 113. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 90/11) te Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:350-01/10-01/08, URBROJ:2117/01-01-12-73,  od 30. svibnja 2012. godine, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja ''Belvedere''


Javni uvid trajat će 30 dana, od 11. lipnja do 10. srpnja 2012. godine, svaki radni dan od 9.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na službenoj internet stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

Javno izlaganje održat će se 13. lipnja 2012. godine s početkom u 17.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
⇒ dati u Zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju
⇒ upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
⇒ dostaviti u pisanom obliku od 11. lipnja do zaključno 12. srpnja 2012. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.