Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Temeljem čl. 86. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:350-02/12-01/04, URBROJ:2117/01-01-12-10, od 29. svibnja 2012. godine, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika


Javni uvid trajat će 8 dana, od 11. lipnja do 18. lipnja 2012. godine, svaki radni dan od 9.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik i na službenoj internet stranici Grada Dubrovnika knjiga 1 i knjiga 2.

Javno izlaganje održat će se 14. lipnja 2012. godine s početkom u 17.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
⇒ dati u Zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju
⇒ upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
⇒ dostaviti u pisanom obliku od 11. lipnja do zaključno 18. lipnja 2012. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik
 
Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.