Izrađen informativni priručnik o djelovanju neprofitnih organizacija

Obzirom na nove zakonske regulative Grad Dubrovnik je izradio informativni priručnik o djelovanju neprofitnih organizacija, a svrha izrade ovog priručnika je da se članovima neprofitnih organizacija osigura kratak pregled i najvažnije zakonske promjene vezane uz djelovanje i rad neprofitnih organizacija.
 


Proračunom Grada Dubrovnika za 2014. godinu putem Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša te Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo financirane su športske udruge, udruge tehničke kulture, udruge iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, udruge za unaprjeđenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, udruge vezane za strategiju osoba s invaliditetom, udruge vezane za skrb o djeci i mladima, udruge civilnog društva, udruge vezane za skrb o stradalnicima Domovinskog rata te brojne druge udruge u ukupnom iznosu od 21.635.843,65 kuna.
 
U ovom Priručniku obrađena su dva nova zakona, Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, uz popratne zakonske i podzakonske propise. Novim zakonskim odredbama precizno su definirane obveze udruga, kao i posljedice nepridržavanja istih u pravnom i financijskom smislu. Priručnik je izrađen u informativne svrhe kako bi se članovi, kao i odgovorne osobe unutar neprofitnih organizacija bolje upoznali sa novim obvezama te posljedicama novih zakonskih izmjena.
 
Obzirom da Grad Dubrovnik osigurava značajna sredstva za promoviranje i djelovanje neprofitnih organizacija na području Dubrovnika molimo sve korisnike da temeljno prouče nove zakonske regulative kako bi se uskladili sa novim zakonskim regulativama te nastavili pozitivan trend razvoja neprofitnih organizacija u Dubrovniku.
 
Nadamo se da će korisnicima ovaj Priručnik olakšati pristup potrebnim informacijama te da će ispuniti svrhu za koju je izrađen.