Godišnji financijski izvještaj Grada Dubrovnika za 2015. godinu


Sukladno Članku 27. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama.