5. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika sazbane za ponedjeljak 27. siječnja 2014. s početkom u 9 sati.

D n e v n i  r e d


1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog odluke o zakupu javnih površina.

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

4. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika.

5. Prijedlog odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

6. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

7. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

8. Prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2014. godini.

9. Prijedlog pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I skupinu vozila na relaciji Ploče-Zagreb-Ploče

10.Prijedlog pravilnika o izboru i nagradi Grada Dubrovnika za najboljeg volontera.

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2013. godinu.

12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju teksta Ugovora o financiranju izgradnje pristupne ceste i pripadajuće infrastrukture od državne ceste D8 do čestca zemlje 178/1, 180/1 i 163/1, sve k.o. Gruž.

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Marina Držića.

14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih ljetnih igara.

15. Prijedlog zaključka  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova na održavanju javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika za 2014. i 2015. godinu.

16. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova nabave i isporuke građevnog materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarevima i mjesnim odborima na području Grada Dubrovnika za 2014. i 2015. godinu.

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta sporazuma o prijenosu prava vasništva nekretnina zemljišno-knjižnih oznaka čest. zgr. 850 i čest. zgr. 1180, sve K.O. Dubrovnik.

18. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Službeničkog suda Dubrovnik.

19. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Službeničkog suda Dubrovnik.

20. Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. ravnatelja Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik.

21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika.

22. Prijedlog rješenja o imenovanju člana/ova Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića.

23. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.


Zbog velike količine materijala za točke 15. i 16. iste možete pregledati u Službi Gradskog vijeća  tijekom uredovnog vremena.
 

Materijali za točke 20., 21. i 22. dnevenog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.


O 23. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vijećnici koji žele pregledati, tj. pročitati materijale u svezi s prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika, mogu to učiniti tijekom uredovnog vremena u Službi Gradskog vijeća.


O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.


Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice                                                                              
                                                                                                   

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                   
mr. sc. Niko Bulić, v. r.