Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12. - 5. studenog 2019Objavljeno: 05.11.19.

129. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 4. studenoga 2019., donijelo je

 

 

IV  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

IV  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - OPĆI DIO

IV  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - POSEBNI DIO