Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 4 - 29. ožujka 2019.Objavljeno: 29.03.19.

58. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj i radnoj odjeći službenika i namještenika, službenoj iskaznici komunalnog redara i službenika za komunalne pristojbe Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 09/15 i 5/18) i članka 121. st. 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 10/09, 02/10, 06/11, 02/12, 05/14, 08/14, 19/15 i 10/16) gradonačelnik Grada Dubrovnika, donosi

 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O SLUŽBENOJ I RADNOJ ODJEĆI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SLUŽBENOJ ISKAZNICI KOMUNALNOG REDARA I SLUŽBENIKA ZA KOMUNALNE PRISTOJBE GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o službenoj i radnoj odjeći službenika i namještenika, službenoj iskaznici komunalnog redara i službenika za komunalne pristojbe Grada Dubrovnika kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 14. lipnja 2018. KLASA: 121-14/18-01/01 URBROJ:  2117/01-01-19-01 mijenja se na način:

 

U članku 3. iza alineje e) nadodaju se alineje f) i g) koje glase:

 

f) Tehničar za održavanje je namještenik Upravnog odjela nadležnog za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika koji je prema važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika zadužen za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova.

g) Dostavljač je namještenik Upravnog odjela nadležnog za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika koji je prema važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika zadužen za preuzimanje i dostavljanje pošiljki.

 

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 1. iza alineje e) nadodaju se alineje f) tehničar za održavanje, g) dostavljač.

 

 

Članak 3.

 

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

 „Službena odjeća za vozača osobnog automobila sastoji se od sljedećih odjevnih predmeta:

      odijelo zimsko (muško/žensko)                     2 kom              24 mjeseca

      odijelo ljetno    (muško/žensko)                     2 kom              24 mjeseca    

      košulja zimska dugi rukav                             2 kom              12 mjeseci

      košulja ljetna dugi rukav                               2 kom              12 mjeseci

      remen za hlače                                              1 kom              12 mjeseci

      kravata                                                          2 kom              24 mjeseca

      marama                                                         2 kom              24 mjeseca.“                         

Članak 5. stavak 7. mijenja se i glasi:

„Tijekom obavljanja poslova radnog mjesta, vozač je obvezan nositi propisanu službenu odjeću iz ovog članka.“

 

 

Članak 4.

 

Dodaje se novi članak 7 a i glasi:

„Radna odjeća za tehničara za održavanje sastoji se od sljedećih odjevnih predmeta:

      Zaštitno odijelo ( dvodjelno ili jednodjelno)   2 kom              12 mjeseci

      Zaštitne rukavice kožne s 5 prsta                 2 kom              12 mjeseci

      Radni prsluk CE                                            1 kom              12 mjeseci

 

Dopunski dio službene odjeće su zaštitne cipele s gumenim đonom, niske, 2 para u 12 mjeseci.

 

Tijekom obavljanja poslova radnog mjesta, tehničar za održavanje je obvezan nositi propisanu službenu odjeću iz ovog članka.“

 

 

Članak 5.

 

Dodaje se novi članak 7 b i glasi:

„Radna odjeća za dostavljača sastoji se od sljedećih odjevnih predmeta:

-       Radni prsluk CE

 

Dopunski dio službene odjeće su anatomske cipele, 2 para u 12 mjeseci.

 

Tijekom obavljanja poslova radnog mjesta, dostavljač je obvezan nositi propisanu službenu odjeću iz. ovog članka.“

 

 

Članak 6.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Za vrijeme obavljanja poslova radnog mjesta, komunalni redar i službenik za komunalne pristojbe moraju nositi službenu odjeću.

 

Službena odjeća je zimska i ljetna, a sastoji se od sljedećih odjevnih predmeta:

      hlače zimske (muške/ženske)                                2 kom             24 mjeseca    

      hlače ljetne (muške/ženske)                                  2 kom             24 mjeseca    

      zimska jakna s utopljenjem (muška/ženska)         1 kom             24 mjeseci

      sako (muški/ženski)                                                1 kom             36 mjeseci

      košulja zimska dugi rukav (muška/ženska)           4 kom             24 mjeseca

      košulja ljetna dugi rukav     (muška/ženska)          1 kom             12 mjeseci     

      košulja ljetna kratkih rukava (muška/ženska)        4 kom             24 mjeseca    

      kišni ogrtač sa kapuljačom                                     1 kom             36 mjeseci

      remen za hlače                                                       1 kom              36 mjeseci

      kravata                                                                    1 kom             36 mjeseci

      marama                                                                  1 kom             36 mjeseca

 

Hlače su tamnoplave boje i izrađene su od tkanine.

 

Zimska jakna je tamnoplave boje, klasičnog kroja, s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom "GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE", na lijevom rukavu, te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo " KOMUNALNO REDARSTVO“

 

Utopljenje od zimske jakne je tamnoplave boje, klasičnog kroja, s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom "GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE", na lijevom rukavu, te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo " KOMUNALNO REDARSTVO“

 

Sako je tamnoplave boje, klasičnog kroja, s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, na prednjoj lijevoj strani.

 

Košulja zimska je pamučna, ima duge rukave i bijele boje s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE" na lijevom rukavu te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo "KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE“.

 

Košulja ljetna je pamučna, ima duge rukave i bijele boje s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE" na lijevom rukavu te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo "KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE“.

 

Košulja ljetna je pamučna, ima kratke rukave i bijele boje s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE" na lijevom rukavu te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo "KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE“.

 

Kišni ogrtač sa kapuljačom je modre boje s apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „GRAD DUBROVNIK, SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE" na lijevom rukavu te na prednjoj desnoj strani aplicirani logo " KOMUNALNO REDARSTVO“ ili „SLUŽBENIK ZA KOMUNALNE PRISTOJBE“.

 

Remen za hlače je kožni, crne boje.

 

Kravata je izrađena od svilene tkanine tamnoplave boje.

 

Marama je izrađena od svilene tkanine tamnoplave boje.

 

Dopunski dio službene odjeće uz ljetnu i zimsku odjeću su terenske cipele od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja 2 para u 12 mjeseci, 1 zimske i 1 ljetne.

 

Sako, košulja zimska/ljetna, dugi rukav i kravata komunalni redari dužni su je nositi u svečanim prigodama, u vrijeme blagdana, a kada to odredi pročelnik nadležnog upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

 

Službena odjeća za službenika za komunalne pristojbe ne uključuje sako.

 

Službena odjeća za obavljanja poslova radnog mjesta komunalni redar može sadržavati prema utvrđenim standardima, znak i logotip RESPECT THE CITY  POŠTUJMO GRAD.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

                                                                                                         

KLASA:121-14/18-01/01

URBROJ:2117/01-01-19-02

Dubrovnik, 14. ožujka 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------