Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

219. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2016. godini

Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,  94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

P R O G R A M

obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za

Grad Dubrovnik u 2016. godini

 

 

         

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik određuje se način, opseg i kakvoća obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik, sukladno Odluci o drugim komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik (« Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 9/10, 2/12.).  

 

Programom su obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

1.           Održavanje javnih fontana

2.           Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,

3.           Održavanje javnih zahoda,

4.           Održavanje javnih satova

5.           Održavanje javnih kupališta

6.           Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja,

7.           Blagdansko uređenje Grada  i naselja

8.           Organizacija  i regulacija prometa u mirovanju,

9.           Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima

10.       Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat

11.       Uklanjanje  protupravno  postavljenih predmeta, osiguranje  radova  održavanja i

         sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama Grada Dubrovnika

12.       Javno oglašavanje,

13.       Održavanje javne hidrantske mreže

14.       Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada,

15.       Skrb o gradskim golubovima i labudovima,

16.       Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO

17.       Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina

18.       Rezidba grana visokih stabala

 

 

Financiranje komunalnih djelatnosti iz ovog Programa vršit će se iz:

   proračuna Grada Dubrovnika

   komunalne naknade

   drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

 

 

II.  OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

 

1.   Održavanje javnih fontana    

 

Članak 2.

          .

Javne fontane se održavaju počevši od vodomjera do vodotoka, i trebaju biti oprane i očišćene.U troškove održavanja uključen je i trošak za potrošenu vodu.

 

Posebno u sezoni (od 15. travnja do 31. listopada) fontane moraju biti stalno čiste.         

 

Održavanje fontana odnosi se na one koje nisu u zonama javnog zelenila, a to su:

       fontana na Poljani Paska Miličevića (velika Onofrijeva),   

       fontana na Luži (mala Onofrijeva), 

       fontana Rendićeva na Brsaljama (Pile), 

       fontana židovska (Pile),       

       fontana na Gundulićevoj poljani (Amerlingova),    

       fontana na Ribarnici,

       fontana na Buži,       

       fontana Međed na Pločama,

       fontana Mihanovićeva.        

       fontane na Lapadskoj obali (dvije)

       fontana u ulici Š. K. Zvonimira i

       fontana Gradac

 

Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje za to postojećeg postrojenja koje se održava po pravilima struke.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Groblja ,javne fontane i satovi : aktivnost - Fontane ,bunari i cisterne

 

Obavljanje: Društvo prijatelja Dubrovačke starine i odabrani ponuditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova:-------------------------- 600.000,00 kuna.

 

 

 2.   Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

 

1.1. Deratizacija javnih površina

 

Članak 3.

 

Deratizacija je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Provodi se dva puta u godini uporabom  bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda i sredstava (meka) koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje.

 

Deratizacija se provodi u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad.

 

Deratizacijom se obuhvaćaju:

       sve prometnice u naselju Dubrovnik i Nova Mokošica,

       zone ostalih javnih površina i parkirališta,

       sve javno prometne površine (osim javnih parkirališta) na području Grada Dubrovnika,

       povijesna gradska jezgra Dubrovnika uključujući zidine s vanjske strane,

       slivnici atmosferske odvodnje,

       sustav atmosferske odvodnje ukoliko je izdvojen iz sustava otpadnih voda.         

 

Deratizacija se obavlja i na ostalim javnim površinama Grada Dubrovnika po nalogu  nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija - aktivnost: Deratizacija  i to kako slijedi:

 

Obavljanje:------------------------ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:-------------------------- 400.000,00 kuna.

 

 

1.2. Dezinsekcija javnih površina

 

Dezinsekcija

obvezatna (preventivna)

 

Članak 4.

 

Krajem ljeta i u jesen 2005. godine azijski tigrasti komarac pronađen je u brojnim mjestima duž jadranske obale pa je tako njegova nazočnost potvrđena i na području Dubrovnika.

 

Do sada je utvrđeno da se nova vrsta komarca vrlo brzo proširila na sve dijelove Grada Dubrovnika, a što se moglo zaključiti iz učestalih poziva  građana tijekom ljeta koji su se žalili na ubode komaraca tijekom trajanja cijelog dana.

 

Iz tog razloga Larvicidna obrada se mora započeti već u travnju 2016. godine i ista će trajati do kraja rujna 2016. godine, dok bi se adulticidna dezinsekcija (Izdvojene akcije “kvart po kvart”) obavila dva puta u 2016. godini.

 

Dezinsekcija  komaraca

 

1. LARVICIDNA DEZINSEKCIJA TIGRASTOG KOMARCA – 6 obrada i to u mjesecima: travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine.

 

Larvicidnom dezinsekcijom će se obuhvatiti legla tigrastih komaraca na području Komolca, Gruža, Nuncijate, Lapada, Gorice, Montovjerne, Pila, Ploča,  otoka Lokruma i područja “stare bolnice”.

 

2. ADULTICIDNOM DEZINSEKCIJOM će se obuhvatiti staništa tigrastih komaraca - metodom ULV aplikatora, što je ekološki prihvatljiva metoda na bazi piretroida, odnosno insekticida preporučenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

 

Dvije obrade i to u  mjesecu lipnju i kolovozu.

 

Plan zamagljivanja Grada Dubrovnika:

 

     I.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti : naselje Nuncijata, Kantafig (Gruška obala), ulica Andrije Hebranga s poprečnim ulicama : I.G.Kovačića, Sv. Križa, Stijepana Cvijića, Od gaja, Gornji Kono, Vladimira Nazora i Vukovarska ulica s poprečnim ulicama (Obuljenska,  N. Nodila, Od Gale,  Šipćine), Obala S.Radića s parkom Luja Šoletića.

  II.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti  područje Lapada i to ulice : Nikole Tesle, Lapadska obala, Šetalište Kralja Zvonimira, Iva Dulčića (uključujući i sve poprečne ulice u naseljima Orsan, Solitudo i Babin Kuk), zatim Kardinala Stepinca, Kralja Tomislava, Ispod Petke, Masarykov put, Od Sv. Mihajla, Od Batale uključujući i sve poprečne ulice kao i područje Opće Bolnice Dubrovnik s ulicama Dr. A .Šercera i J. Pupačića i Grebenske.

III.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti područje: ulica Iva Vojnovića s naseljima Hladnica i Čokolino, područje Gospinog polja i Gorice Sv.Vlaha, Pera Čingrije, Dr. A. Starčevića uključujući i sve poprečne ulice koje pripadaju kotaru Montovjerna (Bana J. Jelačića, Kneza Branimira, Gabra Rajčevića).

IV.    Noću  zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Pila i Ploča i to : Zagrebačka, P. Krešimira IV, Zlatni Potok, Frana Supila, Sv. Jakov, Iza Grada, Branitelja Dubrovnika, Splitski put uključujući sve sporedne ulice na ovom području.

  V.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Nove Mokošice sa svim sporednim ulicama, obala uz rijeku Omblu -(Mokošica na moru, Donje Obuljeno, Rožat i Komolac), a uz upotrebu barke zamagljivanjem će se obuhvatiti otočić Blato.

VI.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Sustjepana, Čajkovića, Knežice i Šumeta.

VII.    Noću zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Stare Mokošice, Mirinova, Lozice, Štikovice, Velikog i Malog Zatona.

 

Akcije će započinjati u 22.00, osim zamagljivanja otočića Blato koje će započinjati u 19.00 sati.

 

Svibanj 2016. Trajanje akcije – 7 noći – 1. Gruž-Nuncijata, 2. Lapad, 3. Montovjerna-Gorica, 4. Pile-Ploče, 5. Mokošica- Rožat –Komolac, 6. Sustjepan-Knežica-Šumet, 7. Stara Mokošica, Mirinovo, Lozica, Štikovica, Veliki i Mali Zaton.

Lipanj 2016. Trajanje akcije – 7 noći – 1. Gruž-Nuncijata, 2. Lapad, 3. Montovjerna-Gorica, 4. Pile-Ploče, 5. Mokošica-Rožat-Komolac, 6. Sustjepan-Knežica-Šumet, 7. Stara Mokošica, Mirinovo, Lozica, Štikovica, Veliki i Mali Zaton.

 

Srpanj 2016. Trajanje akcije – 7 noći – 1. Gruž-Nuncijata, 2. Lapad, 3. Montovjerna-Gorica, 4. Pile-Ploče, 5. Mokošica-Rožat-Komolac, 6. Sustjepan-Knežica-Šumet, 7. Stara Mokošica, Mirinovo, Lozica, Štikovica, Veliki i Mali Zaton.

 

Kolovoz 2016. Trajanje akcije – 7 noći – 1. Gruž-Nuncijata 2. Lapad, 3. Montovjerna-Gorica, 4. Pile-Ploče, 5. Mokošica-Rožat-Komolac, 6. Sustjepan-Knežica-Šumet, 7. Stara Mokošica, Mirinovo, Lozica, Štikovica, Veliki i Mali Zaton.

 

Na drugim javnim površinama Grada Dubrovnika dezinsekcija se obavlja po potrebi, po nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

Članak 5.

 

Svi radovi će se provoditi prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe deratizacije i dezinsekcije kao mjere za sprječavanje zaraznih bolesti pučanstva.

 

Za radove iz članka 3 i 4 planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija  - aktivnost:Dezinsekcija  i to kako slijedi:

 

Obavljanje:------------------------ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:-------------------------- 700.000,00 kuna.

 

 

1.3. Dezinfekcija javnih površina

 

Članak 6.

 

Dezinfekcija javnih površina obavlja se odmah prema potrebi.     

 

Obavljanje:------------------------ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:----------------------------------- iz cijene usluge.

 

         

1.4. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata, instalacija i površina koje su u vlasništvu komunalnih trgovačkih društava 

 

Članak 7.

 

Komunalna trgovačka društva u vlasništvu Grada Dubrovnika snose troškove za provedbu mjera obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:         

   Vodovod Dubrovnik d.o.o. u objektima i instalacijama vodovoda i kanalizacije,

   Čistoća Dubrovnik d.o.o. na odlagalištima otpada,  

   Boninovo Dubrovnik d.o.o. na grobljima Grada Dubrovnika,          

   Libertas Dubrovnik d.o.o. u objektima i sredstvima javnog prometa,          

   Sanitat Dubrovnik d.o.o. na tržnicama na malo i parkiralištima i

   Vrtlar d.o.o. Dubrovnik na svojem području ( rasadnici i sl. ).         

 

 

3.   Održavanje javnih zahoda

 

Članak 8.

 

Održavanje javnih zahoda obuhvaća održavanje u funkcionalnom i ispravnom stanju vodovodne, kanalizacijske, električne i ventilacijske instalacije, te održavanje čistoće koja mora udovoljavati propisanim sanitarnim i higijenskim normama.

 

 

Članak 9.

 

Javni zahodi na Pilama, na Pločama i na Ribarnici održavaju se tokom cijele godine, a u sezoni i javni zahodi na Kolorini, Štikovici i u Trstenom.            

 

Članak 10.

 

Utvrđuju se dva stupnja održavanja javnih zahoda i to:

sezonsko ( od 15. travnja do 31. listopada ) i

izvan sezonsko.

 

U sezonskom razdoblju zahodi su otvoreni:

   zahod Ploče od 07:00 do 23:00,

   zahodi na Pilama od 07:00 do 23:00,

   zahod Ribarnica od 07:00 do 02:00,

   zahod u Trstenom od 09:00 do 20:00,

   zahod na Kolorini od 09:00 do 20:00,

   zahod u Štikovici od 09:00 do 20:00.

 

U izvan sezonskom razdoblju zahodi Ploče, Pile i Ribarnica otvoreni su od 08:00 do 22:00 sata, a zahodi u Trstenom, Štikovici i na Kolorini nisu otvoreni.

 

Za radove iz članka 9 i 10 planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Čistoća javnih površina- aktivnost:Zona A,B,C i D i to kako slijedi

 

Obavljanje:----------------------------------------- Čistoća d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------- 300.000,00 kuna.           

 

 

4.  Održavanje javnih satova

                                                                   

Članak 11

 

Održavanje javnih satova odnosi se na:      

   javni sat na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri,    

   javni sat kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici,  

   javni sat kod pošte u Lapadu

   javni sat na Pilama.    

   Javni sat na zelenoj površini kod stanice Lapad

 

Održavanje javnih satova obavlja se tako da:

 

   satni mehanizam bude ispravan,        

   ostale pripadajuće instalacije budu uredne i ispravne,           

   sat bude uredno osvijetljen,    

   sat bude točno ugođen, uključujući sezonske promjene.       

 

Obavljanje: Društvo prijatelja dubrovačke starine i odabrani ponuditelj.

Procjena troškova:-------------------------------- 30.000 kuna

 

 

5. Održavanje javnih kupališta    

 

Članak 12.

 

Pod javnim kupalištima podrazumijevaju se sva kupališta na kojima je omogućen nesmetan i slobodan pristup svim građanima, odnosno ona kupališta za koje nije dana koncesija za korištenje pomorskog javnog dobra bilo pravnim ili fizičkim osobama.

 

Održavanje čistoće javnih kupališta podrazumijeva čišćenje i odvoz otpadaka koja su navedena u troškovniku radova ugovornog izvođača. Ovi radovi se obavljaju u razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2016. godine.         

 

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz ovog članka osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Čistoća javnih površina

 

Obavljanje:----------------------------------------- Čistoća d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------- 400.000,00 kuna.

 

 

6.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja - kafilerija

 

Članak 13.

 

Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:

         

       hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica, 

       cijepljenje, čuvanje i hranidbu uhvaćenih lutalica, 

       hranjenje uhvaćenih pasa, mačka i ostalih lutalica  

       udomljavanje uhvaćenih pasa i mačaka lutalica.

         

Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija,dezinsekcija,kafilerija, -aktivnost:Kafilerija

         

Obavljanje:---------------------------------------- Sanitat d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------- 700.000,00 kuna.

 

 

7. Blagdansko uređenje  Grada  i naselja

 

Članak 14.

 

Blagdansko urešavanje Grada Dubrovnika provodi se prema naputku o prigodnom blagdanskom urešavanju Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 1/95.) i sukladno aktualnim odlukama Grada Dubrovnika. 

 

Za radove iz ovog članka  planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa:Javne zelene površine-aktivnost:Javni nasadi i programa Javna rasvjeta-aktivnost: povijesna jezgra i izvan povijesne jezgre

  

Obavljanje:---------- odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova:-------------------------- 900.000,00 kuna.

 

 

8.  Organizacija prometa u mirovanju    

 

Članak 15.

 

Organizacija prometa u mirovanju obuhvaća poslove na naplati parkiranja vozila na javnim parkiralištima, te uklanjanje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila i mopeda.     

 

Obavljanje:     Sanitat d.o.o. – Dubrovnik i odabrani izvoditelj.

Financiranje:----------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

9. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima     

 

Članak 16.

 

Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika obavlja se elektrovučnim prijevoznim sredstvima.  

 

Obavljanje:----------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Financiranje:----------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

10. Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat

                                                             

Članak  17.

 

Ova djelatnost obavlja se tijekom godine s posebnim naglaskom na dane uoči blagdana i obljetnica iz Domovinskog rata.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama-aktivnost Uređenje spomenika i spomen obilježja Domovinskog rata to kako slijedi:

 

Obavljanje:------------------------------------------- Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:--------------------------- 50.000,00 kuna.

 

 

11. Uklanjanje  protupravno  postavljenih predmeta, osiguranje  radova  održavanja i

       sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama Grada Dubrovnika

 

Članak 18.

         

Ova se djelatnost obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva.

         

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama-aktivnost:Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i vozila  i to kako slijed

 

Obavljanje:------------ odabrani ponuditelj prema ugovoru.

Procjena troškova:--------------------------- 55.000,00 kuna.

 

 

12.  Javno oglašavanje       

 

Članak 19.

         

Javno plakatiranje i oglašavanje te postavljanje reklamnih panoa obavlja se na posebnim, za to određenim mjestima tzv. publicitetima.

 

Obavljanje:------------------------ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:----------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

Članak 20.

 

13.Održavanje javne hidrantske mreže

 

Hidrantsku mrežu potrebno je držati uvijek u potpuno ispravnom stanju.

 

Obavljanje:------------------------ Vodovod Dubrovnik

Financiranje:------------------------ iz cijene usluge

 

 

14. Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada  

 

Članak 21.

 

Ova djelatnost obuhvaća:

 

   postavljanje i održavanje oznaka (ploča) naselja,

   dizajniranje, postavljanje i održavanje oznaka trgova, obala, zgrada i ulica.  

 

Ova se djelatnost obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive.        

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz ovog članka osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Javne površine-aktivnost:Označavanje ulica i trgova

 

Obavljanje:----------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:-------------------------- 150.000,00 kuna.

 

 

15.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima 

 

Članak 22.

 

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća:

 

   liječenje bolesnih golubova i labudova,        

   hranidbu golubova i labudova.          

 

Golubovi se hrane svaki dan s 10 kg posebne hrane za tu svrhu, a labudovi s 5 kg.          

 

Ostala skrb o golubovima i labudovima obavlja se po potrebi, u nastojanju da oni budu zdravi, a uginuli se odmah uklanjaju.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija,dezinsekcija,kafilerija, -aktivnost:Hranjenje golubova  i to kako slijedi:       

 

Obavljanje:------------------------ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:--------------------------- 35.000,00 kuna.

 

 

16.Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO

 

Članak 23.

 

Obavljanje:------------------- odabrani izvoditelj-po ugovoru

Procjena troškova:--------------------------- 1.150.000 kuna.

 

 

17. Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina

 

Članak 24.

 

Obavljanje:------------------- odabrani izvoditelj-po ugovoru

Procjena troškova:---------------------------- 90.000,00 kuna

 

                                                       

Članak 25.

 

18. Rezidba grana visokih stabala

 

Obavljanje:------------------------------------------ Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------- 150.000,00 kuna.

 

 

Članak 26.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

___________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                          2016.                

___________________________________________________________________________

1.   Održavanje javnih fontana                                                           600.000,00

  2.   Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija                                  1.100.000,00

3.   Održavanje javnih zahoda                                                           (300.000)

(sredstva su osigurana kroz

 Program: Čistoća javnih površina )

         

4.Održavanje javnih satova                                                              30.000,00

                                          

5. Održavanje javnih kupališta                                                       (400.000)

(sredstva su osigurana kroz Program: 

Čistoća javnih površina )     

                          

6.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja -kafilerija              700.000,00

7. Blagdansko uređenje  Grada  i naselja                                        (900.000)

(sredstva su osigurana kroz Program:

 Javne zelene površine i javna rasvjeta)      

                                 

8.  Organizacija prometa u mirovanju                                (iz cijene usluge)

             

 

9. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne

 jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima                   (iz cijene usluge)

  __________________________________________________________________________

10.Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim

naglaskom na Domovinski rat                                                           50.000,00                                          

__________________________________________________________________________     

11. Uklanjanje vozila i protupravno postavljenih predmeta

 osiguranje radova održavanja i sprječavanja

 nezakonitog djelovanja na javnim površina

 Grada Dubrovnika                                                                            55.000,00

12.  Javno oglašavanje                                                          (iz cijene usluge)

 

13.Održavanje javne hidrantske mreže                                         ( iz cijene usluge)

14. Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada                   150.000,00                                          

15.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima                                35.000,00

 

16.Nabava materijala za male komunalne

poslove po GK i MO                                                                         1.150.000,00

17. Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina                                90.000,00

___________________________________________________________________________

19.Rezidba grana visokih stabala                                                       150.000,00                                   

          SVEUKUPNO:                                                                     4.110.000,00 kuna

 

 

III.  IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 27.

 

Financiranje radova iz članaka 2. do 25., u 2016. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

__________________________________________________________________________

1.Proračunska sredstva----------------------------------------- 4.110.000  kuna 

3. Iz cijene usluge                                                                                                                                  

                                                   UKUPNO                            4.110.000 kuna

__________________________________________________________________________

 

   

IV.  PROVEDBA PROGRAMA

 

Članak 28.

 

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju potreba i prosječnih cijena takvih radova iz ranijih godina.

 

 

Članak 29.

         

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Dubrovnika.

         

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će Gradonačelnik Grada Dubrovnika, uz usuglašavanje sa nadležnim komunalnim poduzećima i pravnim osobama koje obavljaju komunalne djelatnosti na temelju javnog natječaja

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i provodit će se tijekom 2016. godine.

 

KLASA: 363-01/15-09/34

URBROJ: 2117/01-09-15-3

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------