Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 11 - 28. kolovoza 2015.Objavljeno: 31.08.15.

151. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

U POVIJESNOJ JEZGRI

 

 

 

1. U Planu korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika":br. 02/07), u poglavlju naslova „STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“  dodaje se ili mijenja slijedeći tekst:

 

Vetranićeva

 

B4Revelin“ caffe bar, maks. 3,00 m2 (1,5 x 0,6 m desno od ulaza i 3,0 x 0,7 m preko puta prostora).

 

Mijenja se i glasi:

B4Revelin caffe bar, maks.3,00 m2, (uz objekt, zapadna strana ulice).

Placa

 

 

"ORLANDO" caffe bar, maks 44,00 + 12,00 m2 (44,00 m2 ispred objekta u 3 reda, max. do kanala i ugla ulice Miha Pracata, te 12,00 m2 ispred zlatarske radnje „ROBERTO STUDIO“ d.o.o. uz suglasnost vlasnika, samo u večernjim satima)

 

Mijenja se i glasi:

"ORLANDO" caffe bar, maks 44,00 m2 (44,00 m2 ispred objekta u 3 reda, max. do kanala i ugla ulice Miha Pracata)

 

Hliđina /Od domina

 

Metropolis d.o.o., restoran, maks. 14,00 m2 ( u Hliđinoj ulici 1,3 m dužine i širini od 1,0 m lijevo od ulaznih vrata uza zid i 3,45 m dužine i 1,0 m širine desno od ulaznih vrata uza zid,  4,0 m dužine i 1,00 m širine uza zid lijevo od ugostiteljskog objekta preko puta ulice lijevo od terase na kojoj se nalaze stolovi i stolice restauranta Domino u Hliđinoj ulici, te u ulici od Domina u dužini od 4,0 m i širini od 1,0 m lijevo od vrata uza zid i 2,0 m dužine i 0,6 m širine desno od vrata uza zid).

 

Mijenja se i glasi:

Metropolis d.o.o., restoran, maks. 14,00 m2 ( u Hliđinoj ulici 1,3 m dužine i širini od 1,0 m lijevo od ulaznih vrata uza zid i 3,45 m dužine i 1,0 m širine desno od ulaznih vrata uza zid,  2,0 m dužine i 1,00 m širine uza zid lijevo od ugostiteljskog objekta preko puta ulice lijevo od terase na kojoj se nalaze stolovi i stolice restauranta Domino u Hliđinoj ulici i 2,00 m dužine i 1,00 m širine uz sjeverni zid ulice desno od ulaza u apartmane, te u ulici od Domina u dužini od 4,0 m i širini od 1,0 m lijevo od vrata uza zid i 2,0 m dužine i 0,6 m širine desno od vrata uza zid).

 

 

KLASA: 363-05/15-01/251

URBROJ: 2117/01-01-15-4

Dubrovnik, 23. srpnja 2015.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------