Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

170. Izmjene i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

U POVIJESNOJ JEZGRI

 

 

1.U Planu korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 02/07 ), u poglavlju naslova „STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“,  dodaje se ili mijenja slijedeći tekst:

 

Placa

 

"CELE" caffe bar, maksimalno 194,00 m2 (ispred objekta u 3 reda i na placetu prema Crkvi sv. Vlaha, ostavljajući radi prolaska zamišljenu širinu Lučarice do Place i Između Polača do Zeljarice)

 

-mijenja se i glasi:

"CELE" caffe bar, maksimalno 90,00 m2 ispred objekta (do kunete u 3 reda) i 56,00 m2 na placetu prema Crkvi sv. Vlaha (ostavljajući radi prolaska zamišljenu širinu ulice Lučarica do Place)

 

-dodaje se:

„LA BODEGA“, tapas bar, maksimalno 48,00 m2 na placetu ispred objekta (uz uvjet da rub terase ne prelazi liniju sjeverne fasade ulice Između polača i istočne fasade Lučarice), te u ulici Zeljarica 11,00 m2 (5,5 x 2,00 m) uz istočnu fasadu objekta i 2,70 m2 uz sjevernu fasadu objekta – prema Celi (tri stolića dimenzija 1,50 x 0,60 m)

 

Poljana Paska Miličevića

 

„ONOFRIO XVI“ restoran, maksimalno 9,00 m2 + 3 m2 uvjetno ( 6,00 m2 (4,4 x 1,4 m) desno od ulaza za 2 stola sa po četiri stolice, 3 m2 lijevo od ulaza (2,2 x 1,4 m) za 1 stol sa 4 stolice, te uvjetno dodatna 3 m2 lijevo za 1 stol sa 4 stolice uz suglasnost  knjižnice Školske knjige) + 50,00 m2  (čest.zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik - istočni dio površine, 16,00 x 3 m uz prolaz prema Ulici od Puča - od vitrina za sladoled prema skalinima od Biskupije, za držanje cca. 12/4 ugostiteljskih stolova i stolica)  do 31. prosinca 2014. godine.

 

-mijenja se i glasi:

„ONOFRIO XVI“ restoran, maksimalno 59,00 m2 + 3 m2 uvjetno ( 6,00 m2 desno od ulaza za 2 stola sa po četiri stolice, 3 m2 lijevo od ulaza za 1 stol sa 4 stolice, i uvjetno dodatna 3 m2 lijevo za stol sa 4 stolice uz suglasnost  knjižnice Školske knjige, te 50,00 m2  na placetu uz Samostan sv. Klare - čest.zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik; za držanje cca. 12/4  ugostiteljskih stolova i stolica).

 

„KLARISA“ restoran, maksimalno 50,00 m2 (čest.zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik - od ulaza u unutarnji prostor do vitrina od sladoleda - zapadni dio površine, uz zid Samostana, za držanje cca 12/4  ugostiteljskih stolova i stolica) + 12,00 m2 prema Onofrijevoj fontani (za vitrine za prodaju sladoleda), sve do 31. prosinca 2014. godine

 

-mijenja se i glasi:

„KLARISA“ restoran, maksimalno 62,00 m2 (na placetu uz Samostan sv. Klare - čest.zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik; za držanje cca. 16/4 ugostiteljskih stolova i stolica).

 

Zeljarica

 

"PENATUR" konoba, maksimalno 47,00 m2 (lijevo i desno od ulaznih vrata,  i na srednjem dijelu Zeljarice)

 

-mijenja se i glasi:

"PENATUR" konoba, maksimalno 56,00 m2 (36,00 m2 uz fasadu Crkve sv. Vlaha, i 20,00 m2 uz izuzimajući ulaze i izlog trgovine Bambi)

 

"TEATAR" konoba, maksimalno 70,80 m2 ( 8,0 x 3,0 m  ispred prostora i magazina zapadno do ruba vrata konobe TEATAR, 14,5 x 3,0 m uz južni zid Crkve sv. Vlaha, te 1,5 x 0,60 m i 4,0 x 0,60 m na fasadi novouređenog prostora ex. cvječarnice)

 

-mijenja se i glasi:

"TEATAR" konoba, maksimalno 72,30 m2 ( 8,0 x 3,0 m  ispred prostora i magazina zapadno do ruba vrata konobe TEATAR, 15,0 x 3,0 m uz južni zid Crkve sv. Vlaha, te 1,5 x 0,60 m i 4,0 x 0,60 m na fasadi novouređenog prostora ex. cvječarnice)

 

Vetranićeva

 

„RANDES VOUS“ konoba, maksimalno 4,80 m2 (iznad Prijekog, 1,5 x 1,2 m na podestu ispred ulaza, i  2,5 x 1,2 m na podestu ispod ulaza, zapadna strana)

 

-mijenja se i glasi:

„SAN FRANCESCO“ bistro, maksimalno 7,20 m2 (iznad Prijekog, 4,0 x 1,2 m na podestu ispod ulaza, i  2,0 x 1,2 m na podestu iznad ulaza, zapadna strana)

 

Zamanjina

-briše se:

„RANDES VOUS“ konoba, maksimalno 2,40 m2 (iznad Prijekog, 4,0 x 0,6 m na podestu ispod ulaza, zapadna strana)

 

Nikole Gučetića

 

„Paloma Croatica“ konoba, maksimalno 9,60 m2 uz zid obiteljske kuće Muratti

 

-mijenja se i glasi:

„PALOMA CROATICA“ konoba, maksimalno 10,80 m2 (5,60 x 1,20 desno od ulaza prema ulici Nikole Božidarevića,  2,40 x 1,20 m lijevo od ulaza, te 1,00 x 1,20 m lijevo prema Taj Mahal-u nakon isteka ugovora s Taj Mahalom) 

 

  Nalješkovićeva

 

 "DOLCE VITA" caffe bar, maksimalno 15,60 m2 (zapadna strana od objekta prema Placi i desno od ulaza

 

-mijenja se i glasi:

"DOLCE VITA" caffe bar, maksimalno 17,40 m2 ( 13,00 x 1,20 m - zapadna strana od objekta prema Placi i desno od ulaza, te istočna strana 3,0 x 0,60 m od kbr. 2 prema Stradunu)

 

Čubranovićeva

 

„YOGOMANIA“ slastičarnica, 4,80 m2 + 2,40 m2 uvjetno (4,0 x 1,2 m2 lijevo od izloga PEKO do prvih vrata i 2,0 x 1,2 m ispred izloga trgovine PEKO nakon zatvaranja iste trgovine)

 

-mijenja se i glasi:

„YOGOMANIA“ slastičarnica, maksimalno 7,20 m2 (6,0 x 1,2 m2 zapadna strana, od ulaza u stambeni objekt prema Stradunu)

 

Peline

 

-dodaje se:

„PELINE“ zalogajnica, maksimalno 2,70 m2 (1,6 x 0,6 m lijevo od ulaza i 2,9 x 0,6 m desno od ulaza)

 

 

KLASA: 363-05/14-01/235

URBROJ: 2117/01-01-14-11

Dubrovnik, 30. prosinca 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------