Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2016.Objavljeno: 06.02.17.

152. Plan korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

 

­                                       

Članak 1.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Sl. glasnik Grada Dubrovnika br.13/14.), u poglavlju naslova  PILE/KONO, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,  ulica Brsalje,  mijenja se slijedeći tekst:

 

„GALLUS“ konoba, 102 m2, i to 66 m2 (16/4) uz kamenu ogradu iznad istočne strane ulice Sv. Đurđa čest.zem. 1/1 k.o. Dubrovnik,  te 38 m2 (5/4 i 5/2) na taraci ispred objekta čest.zgr. 10 k.o. Dubrovnik

i sada glasi:

„GALLUS“ konoba, 120,50 m2, i to 82,50 m2 (20/4) uz kamenu ogradu iznad istočne strane ulice Sv. Đurđa čest.zem. 1/1 k.o. Dubrovnik,  te 38 m2 (5/4 i 5/2) na taraci ispred objekta čest.zgr. 10 k.o. Dubrovnik

­                                       

Članak 2.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Sl. glasnik Grada Dubrovnika br.13/14.), u poglavlju naslova  PLOČE IZA GRADA, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,  ulica Hvarska,  mijenja se slijedeći tekst:

 

 „THE WALL“ konoba, 7,50 m2 na vrhu skalina prema Cavtatskoj ulici i 6,30 m2, uz zid nasuprot konobi, čest.zem.2433/6 k.o. Dubrovnik, ukupno 13,80 m2,

I sada glasi:

„MAMMA MIA“ pizzeria, 7,50 m2 na vrhu skalina prema Cavtatskoj ulici i 11 m2, uz zid nasuprot konobi, čest.zem.2433/6 k.o. Dubrovnik, ukupno 18,50 m2.

 

Članak 3.

                                                                    

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

KLASA: 363-05/16-01/115                                                 

URBROJ: 2117/01-09-16-8

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------