Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 21. ožujka 2018.Objavljeno: 21.03.18.

51. Upute o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/14.), Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika, propisuje

 

 

U  P  U  T  E

O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH KOTAREVA

 

 

 

I.       Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika objavljenu u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 5/18. (dalje u tekstu : Odluka).

 

        Za dan izbora određuje se 22. travnja 2018. u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

 

II.      Rokovi teku od dana

 

       20. ožujka 2018. godine od 00:00 sati

 

III.    Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća jedinice mjesne samouprave moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do                            

           

       3. travnja 2018. godine do 24:00 sata

 

IV.    Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u sjedištu jedinice mjesne samouprave za koju se članovi Vijeća biraju, objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor  članova vijeća jedinice mjesne samouprave kao i zbirne liste na web stranici Grada Dubrovnika i u lokalnom tjedniku, i to u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranja, dakle do

 

       5. travnja 2018. godine do 24:00 sata

 

V.     Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i traje zaključno

       do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

 

       20. travnja 2018. godine do 24:00 sati

 

VI.    Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle od:

 

        21. travnja  2018. godine od 00:00 sati do

        22. travnja  2018. godine do 19:00 sati

 

VII.  Političke stranke dužne su odrediti članove biračkog odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

 

       10. travnja 2018. godine do 24:00 sata

 

       Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlog ne prispije nadležnom izbornom povjerenstvu,

       nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkog odbora.

 

VIII. Nadležno izborno povjerenstvo imenovat će članove biračkog odbora najkasnije 10 dana prije dana odražavanja izbora, dakle do:

 

       12. travnja 2018. godine do 24:00 sati

 

IX.    Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koje je biračko mjesto određeno, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na biračkom mjestu, najkasnije petnaest dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije do:

 

       6. travnja 2018. godine do 24:00 sati

 

X.     Glasovanje traje neprekidno

 

       22. travnja  2018. godine od 07:00 do 19:00 sati

 

       Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit

       će se glasovanje i nakon 19.00 sati.

 

XI.    Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do

 

       23. travnja 2018. godine do 7:00 sati

 

XII.  Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkom mjestu najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

 

       24. travnja 2018. godine do 19:00 sati

 

XIII. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća jedinica mjesne samouprave, bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu.

 

XIV.Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 41. do članka 46. Odluke.

 

XV.  Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu.

 

Sjedište Izbornog povjerenstva Grada Dubrovnika je na adresi: Kneza Domagoja 1, Dubrovnik (prostorije Gradskog kotara Lapad).

 

Obrasci kandidacijskih lista mogu se dobiti u sjedištu Izbornog povjerenstva i na web stranicama Grada Dubrovnika.

 

Izborno povjerenstvo zaprimat će kandidacijske liste radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, a 3. travnja od 8:00 do 24:00 sata.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti svaki radni dan na telefon broj: 020/351 842 i na mail: izbori2018@dubrovnik.hr

 

XVI.Ove upute objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

 

Dubrovnik, 21. ožujka 2018. 

 

Predsjednica Povjerenstva:                                                                                                          

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

--------------------------------------