Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 12. veljače 2016.Objavljeno: 22.02.16.

12. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 19/15.) daje se slijedeći:

 

 

I S P R A V A K

tehničke pogreške u Odluci o izmjeni

Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

 

 

U Odluci o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu ispravlja se tehnička pogreška na način da  u članku 1. umjesto riječi „članak 22.“ treba pisati članak 45.a“.

 

 

Ispravljeni  tekst glasi

 

Članak 1.

 

U Odlucio autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 11/10., 3/11., 6/11., 2/12., 13/13., 5/14., 6/14., 10/14. i 9/15. - u daljnjem tekstu Odluka) u članku 45.a  u stavku 1. dodaju se alineje 5. i 6., koje glase:

 

„ –  Predstavnik Društva autotaksi prijevoznika Dubrovnika d.o.o.,

     Predstavnik Radio autotaksi j.t.d. ,“.

 

 

KLASA: 340-05/12-02/29

URBROJ: 2117/01-09-15-59

Dubrovnik, 12. veljače 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------