Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 21. srpnja 2017.Objavljeno: 26.07.17.

71. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15 ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i

kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja ( „ Službeni glasnik Grada Dubrovnika „ broj 11/15 ) u tablici-sastavnom dijelu članka 24. stavka 1.točka 1 tablice mijenja se i glasi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. travnja

0.

75,00 kn

40,00 kn

 

 

Članak 2.

 

U tablici-sastavnom dijelu članka 25. točka 1. tablice mijenja se i glasi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. travnja

0.

1.500,00 kn

800,00 kn

 

 

Članak 3

 

U tablici-sastavnom dijelu članka 25.a točka 1. tablice mijenja se i glasi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. travnja

0.

1.500,00 kn

800,00 kn

 

 

Članak 4.

 

Ostale odredbe Odluke  o organizaciji i načinu naplate parkiranja ( „ Službeni glasnik Grada Dubrovnika „ broj 11/15 ) ostaju neizmijenjene.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 340-01/17-01/41

URBROJ: 2117/01-09-17-6

Dubrovnik, 21. srpnja 2017.

 

Predsjedateljica Gradskog vijeća:­             

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

-----------------------------------------