Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

31. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za razdoblje travanj – lipanj 2017. godine

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 19/13), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i Rješenja o imenovanju Povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika (“Narodne novine” broj 8/17) Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik donijela je

 

 

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika

za razdoblje travanj - lipanj 2017. godine

 

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika donosi se na temelju zakonskih odredbi o utvrđivanju i osiguravanju sredstava za razvoj i unaprjeđenje kulturnog života, u skladu s ustrojem državne uprave i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

Budući Gradsko vijeće Grada Dubrovnika nije do 31. prosinca 2016. godine usvojilo Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja.2017. godine donijela Rješenje o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća i razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika („Narodne novine“ broj 8/2017). Posebnim rješenjem Vlada RH je imenovala Povjerenicu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“ broj 8/2017).

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine stupila je na snagu u ponedjeljak, 6. veljače 2017. godine, danom objave u Službenom glasniku. Sukladno odobrenim limitima i stavkama Odluke o privremenom financiranju Grada Dubrovnika, Povjerenica Vlade Republike Hrvatske donijela je Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine.

 

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine stupila je na snagu u srijedu, 12. travnja objavom u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, a planirana je u iznosu od 172.846.200 kuna, što je razmjerno ukupnim rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine.

 

U segmentu kulture, prioritet u privremenom financiranju je redovna djelatnost dvanaest ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač, pri čemu se iz gradskog proračuna u druga tri mjeseca financiraju samo nužni i ugovoreni rashodi te minimalni programski rashodi, u skladu s proračunskim mogućnostima, odnosno prihodima temeljem kojih je Upravni odjel za kulturu i baštinu dobio limit za rashode. U okviru privremenog financiranja osiguravaju se sredstva za financiranje nužnih rashoda KUD-a Komolac, iz razloga što je zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, 4. srpnja 2007. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo Zaključak (Klasa: 612-01/07-01/26, Urbroj: 2117-01/08-07/4), kojim se obvezuje pokrivati troškove najma privatnog prostora za potrebe KUD-a Komolac, do iznalaženja trajnog rješenja. Također, u okviru privremenog financiranja osiguravaju se sredstva za financiranje plaća znanstvenim novacima u Zavodu za povijesne znanosti HAZU-a u sklopu projekta „Povijest stanovništva“, temeljem dugoročne ugovorne obveze Grada Dubrovnika koju je usvojilo Gradsko vijeće. 

Osim navedenih programa, u okviru limita za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu djelomično će se financirati i drugi kulturni programi koji su pozitivno ocijenjeni od strane Kulturnog vijeća, a koji se odvijaju u druga tri mjeseca 2017. godine i bili su financirani iz gradskog proračuna u druga tri mjeseca prethodne godine. Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenilo je Kulturno vijeće sukladno važećem Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika te u privremeni Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za druga tri mjeseca 2017. godine mogu biti uvršteni samo programi koji su ocijenjeni pozitivno.

Budući da Povjerenica Vlade Republike Hrvatske preuzima poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika, s ciljem osiguravanja sredstava za redovnu djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Dubrovnik te programa koji se odvijaju u razdoblju privremenog financiranja do 30.06.2017. godine, predlaže se donošenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od travnja do lipnja 2017. godine, sukladno odobrenim limitima i stavkama Odluke o privremenom financiranju Grada Dubrovnika do 30. lipnja 2017. godine, koju donosi Povjerenica Vlade Republike Hrvatske. 

 

Nakon što Gradsko vijeće usvoji proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu, donijet će se cjeloviti Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu, čiji će sastavni dio biti ovaj Program za razdoblje travanj – lipanj 2017. godine.

 

U nastavku donosimo pregled financiranja ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, kao i kulturnih programa izvan ustanova, koji će Grad u djelomičnom iznosu sufinancirati u druga tri mjeseca 2017. godine budući je njihovo održavanje planirano u tom razdoblju, a bili su financirani iz gradskog proračuna i u drugom tromjesečju 2016. godine. Navedeni programi i iznosi financiranja bit će uvršteni u cjeloviti Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

 

 

Tablica 1:

 

Pregled financiranja ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač, iz sredstava gradskog proračuna, bez vlastitih i namjenskih prihoda samih ustanova, u razdoblju od 1. travnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine:

 

 

USTANOVE U KULTURI – privremeno financiranje travanj - lipanj 2017.

15.065.000

 

 

 

90002

DUBROVAČKE LJETNE IGRE

1.068.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

975.100

 

rashodi za zaposlene

945.000

 

materijalni rashodi

30.000

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

100.000

120002

PROGRAMSKA DJELATNOST  - POSEBNI PROGRAMI (nepotrošeno iz I. kvartala)

-7.000

90004

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

2.247.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.666.600

 

rashodi za zaposlene

1.553.600

 

materijalni rashodi

33.000

 

oprema

78.000

 

računalni programi

2.000

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

580.400

90005

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

2.547.300

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.628.300

 

rashodi za zaposlene

1.308.400

 

materijalni rashodi

319.900

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

919.000

90007

FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO

748.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

676.000

 

rashodi za zaposlene

628.000

 

materijalni rashodi

48.000

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

72.000

90003

DUBROVAČKI MUZEJI

2.836.500

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.508.000

 

rashodi za zaposlene

2.111.000

 

materijalni rashodi

397.000

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

328.500

90008

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

1.040.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

829.500

 

rashodi za zaposlene

660.000

 

materijalni i financijski rashodi

169.500

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

210.500

90009

DOM MARINA DRŽIĆA

399.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

182.000

 

rashodi za zaposlene

154.000

 

materijalni i financijski rashodi

28.000

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI  (Godina Marina Držića)

217.000

70001

PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK

391.700

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

256.500

 

rashodi za zaposlene

156.000

 

materijalni i financijski rashodi

100.500

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI 

135.200

90001

DUBROVAČKE KNJIŽNICE

1.675.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.569.300

 

rashodi za zaposlene

1.241.600

 

materijalni i financijski rashodi

327.700

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI 

105.700

90006

KINEMATOGRAFI DUBROVNIK

615.000

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

439.200

 

rashodi za zaposlene

418.700

 

materijalni i financijski rashodi

20.500

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI 

62.800

 

Troškovi zakupa (Kino Visia)

113.000

90011

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

1.198.300

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

328.300

 

rashodi za zaposlene

274.400

 

materijalni i financijski rashodi

53.900

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI

870.000

90010

MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK

299.200

119001

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

279.500

 

rashodi za zaposlene

158.000

 

materijalni rashodi

121.500

120001

PROGRAMSKA DJELATNOST  - REDOVNI PROGRAMI 

19.700

 

 

Tablica 2:

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI – privremeno financiranje travanj - lipanj 2017.

541.000

 

 

Udruga Dječji zbor Dubrovnik – godišnji program

12.000

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

10.000  

Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program

15.000

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

46.000  

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

10.000

Udruga Festa - FESTA 2017.

30.000

KUD Komolac – najam prostora za potrebe KUD-a  (obveza preuzeta sukladno zaključku Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnika)

7.500

Zavod za povijesne znanosti  HAZU– projekt  “Povijest stanovništva” (ugovorna obveza)

90.000

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

10.000

Udruga antifašista Dubrovnik – tiskanje knjige

1.500

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa "Slagalica" - izdavanje knjiga

3.000

Deša - projekt ''I ove godine u mojoj školi baština se voli''

2.000

Udruga „Sve ostalo je glazba“ – program ''Sve ostalo je glazba - kulturni turizam''

7.000

Kazališni studio – kazališni i radionički program

12.000

HKD Napredak – godišnji program

6.000

Verbum d.o.o. – Dani kršćanske kulture 2017.

10.000

Art radionica Lazareti - godišnji program

30.000

Udruga studenata Libertas – godišnji program

6.000

Udruga Zvuci tišine – godišnji program

15.000

Le Petit Festival -  Festival ''Le Petit Festival 2017.''

15.000

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2017.

30.000

Aklapela – festival ''Aklapela''

20.000

Mješoviti zbor Libertas – godišnji program

15.000

Dalmatia Aeterna - Festival "Ana u Gradu"

6.000

Filmska udruga Motion – godišnji filmski program

10.000

Artur Sebastian Design – godišnji program

7.000

Umjetnička organizacija Studio Let 777 – godišnji program

20.000

Glazbena radionica Sorgo – godišnji program

10.000

KUD Sv. Juraj Osojnik - Mali festival folklora i baštine

15.000

Umjetnička organizacija GENIJATOR – izložbena djelatnost

5.000

Aria Artis d.o.o. – Festival Sentimento

15.000

Univerzalni istraživački institut UR - Science Underground Academy 2017.

5.000

Ljetna škola filma Šipan 2017.

30.000

Kulturno društvo "Aster" - Filmski projekt "Tišina molim - Film i Grad se vole"

15.000

 

 

KLASA: 612-01/16-01/157

URBROJ: 2117/01-13-17-58

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------