Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 14. veljače 2017.Objavljeno: 22.02.17.

16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za autotaksi prijevoz

Na temelju Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17) i članaka 5. i 9. Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, broj 10/16, 14/16. i 16/16.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik, donijela je

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za autotaksi prijevoz

 

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za autotaksi prijevoz (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

II.

 

U Povjerenstvo imenuju se sljedeći članovi:

1.    Esad Čustović

2.    Mladen Gojun

3.    Maro Kristić

4.    Vlaho Margaretić

5.    Marko Potrebica

6.    Pero Vićan.

 

 

III.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.    

 

 

KLASA: 340-05/16-02/36

URBROJ: 2117/01-13-17-30

Dubrovnik, 15. veljače 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

-----------------------------------------------