Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 24. siječnja 2017.Objavljeno: 06.02.17.

8. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja  koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08), Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku davanja  koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 133/2013), Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 63/2014.) i članka 41. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst I 9/15), Gradonačelnik Grada Dubrovnika  donio je  23. studenog  2016. godine

 

 

GODIŠNJI PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Dubrovnika za 2017. godinu.

 

 

I  Uvodne odredbe

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu (u daljnjem tekstu : Godišnji plan)  utvrđuje se:

 

     plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,

     sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,

     popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području  Grada        Dubrovnika,

     mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

Ovaj Godišnji plan usklađen je s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko-neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u skladu s  člankom  5. stavkom 2. Uredbe, o čemu je nadležno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije izdalo potvrdu klasa 934-01/16-01/85, urbroj 2117/1-08-17-2, od 24.siječnja 2017. godine, koja se prilaže uz izvornik.  

 

 

II. Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

 

Redovito upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

 

     brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,

     održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

 

U 2017. godini poduzeti će se  zaštita i održavanje pomorskog dobra  u općoj upotrebi  u iznosu

od 3.350.000  kuna,  realizacijom sljedećih projekata:

 

        održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje zelenila i hortikulturno uređenje gradskih plaža i reprezentativnih prostora uz more, održavanje pristupa moru i radovi po potrebi u planiranom iznosu od 3.090.000 kuna,

        ograđivanje dijela javnih plaža i kupališta i održavanje postavljenih brana u planiranom iznosu od 260.000 kuna.

 

Za rad Vijeća za dodjelu  koncesijskog odobrenja planira se utrošiti 50.000 kuna.

 

 

III. Sredstva  za redovito upravljanje  pomorskim dobrom

 

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki II ovog Plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 3.350.000 kuna.

 

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurati će se iz izvora kako slijedi:

 

     sredstva od naknada za koncesije  na pomorskom dobru  ...................1.500.000 kuna,

dio koji pripada Gradu,

     sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada......1.700.000 kuna,

     sredstva od priveza jahti i brodica, dio koji pripada Gradu...................  150.000 kuna

 

 

IV.  Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na  pomorskom dobru

        koje se mogu obavljati na području Grada

 

Na pomorskom dobru u općoj upotrebi, kojim upravlja Grad Dubrovnik, mogu se, prema Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, utvrđenom Uredbom o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Uredbom o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  obavljati sljedeće djelatnosti:

 

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH:

 

     iznajmljivanje sredstava ( brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, skuter, sredstvo  za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran, daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje );

     ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, montažni objekt do 12m2 prema lokacijama utvrđenim posebnom prostornom studijom, terasa objekta, štand za rukotvorine, igračke, suvenire, ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled );

     komercijalno – rekreacijski sadržaji ( jumping, acqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje );

     obuka jedrenja, veslanja i sl,

     obuka plivanja,

     organizacija ronilačkih izleta, obuka ronilaca     

 

 

V. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti Jedinstvenog popisa djelatnosti naznačene su u karti koja je sastavni dio ovog Plana.

 

Mikrolokacije nisu uključene  u postupak dodjele koncesija  Dubrovačko neretvanske županije i u potpunosti su usklađene s prostorno planskom dokumentacijom Grada Dubrovnika.

 

Mikrolokacije za  iznajmljivanju vodenih skutera i kajaka  planirane su na temelju dosadašnje potražnje za navedenim uslugama i zadržane su na postojećoj razini, uz nužne mjere zaštite kupališne zone i osiguranja sigurnosti plovnog puta.

 

Na području od mula ispred hotela Belvedere, otoka Lokruma do plaže ispred hotela Libertas Rixos ( uključujući plažu ), ne mogu se, zbog navedenih razloga, dodjeljivati koncesijska odobrenja za iznajmljivanje plovila na mlazni vodeni pogon – skutera.

Ukoliko se pojavi interes i  potražnja za ishođenjem  koncesijskog odobrenja na lokaciji koja se ne nalazi u  priloženom popisu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja će  provjeriti  opravdanost i predložiti  dopune Plana.

 

Popis djelatnosti po  mikrolokacijama:

 

PLAŽA VELIKI ŽAL

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo i trgovina,

        iznajmljivanje sredstava, 

 

PLAŽA MALI ŽAL

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava,

        trgovina

 

ORAŠAC (izvan granica lučkog područja )

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

ZATON ( izvan granica lučkog područja )

     -    iznajmljivanje sredstava,

     -    komercijalno rekreacijski sadržaji,

     -    ugostiteljstvo i trgovina,

 

MOKOŠICA ( izvan granica lučkog područja )

     -   komercijalno rekreacijski sadržaji,

     -   trgovina,

     -   iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera )

 

 

DUBROVNIK

 

PLAŽA COPACABANA ( izvan granica koncesioniranog područja)

        iznajmljivanje sredstava

        obuka ronilaca  i organizacija ronilačkih izleta

 

PLAŽA SOLITUDO

        komercijalno rekreacijski sadržaji

        trgovina i ugostiteljstvo,

        iznajmljivanje sredstava,

        komercijalne, športske, zabavne priredbe,

        obuka ronilaca i organizacija ronilačkih izleta   

 

PLAŽA ISPRED HOTELA PRESIDENT ( izvan granica koncesioniranog područja )

       -    iznajmljivanje sredstava,

       -    obuka ronilaca i  organizacija ronilačkih izleta

 

PLAŽA ISPRED HOTELA  IMPORTANNE  RESORT

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava

 

UVALA SUMARTIN – UVALA LAPAD ( izvan koncesioniranog područja )

        -  ugostiteljstvo i trgovina,

        -  komercijalno rekreacijski sadržaji,

        -  iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera ),

        -  komercijalne, športske i zabavne priredbe,

        -  obuka jedrenja,

 

PLAŽA ISPRED HOTELA ADRIATIC

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo,

        iznajmljivanje sredstava (osim vodenih skutera ),

 

PLAŽA ISPRED HOTELA SPLENDID

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo,

        iznajmljivanje sredstava (osim vodenih skutera ),

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VIS

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera ),

        ugostiteljstvo i trgovina

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VIS 2

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava,

        ugostiteljstvo i trgovina

 

PLAŽA ISPRED HOTELA DUBROVNIK PALACE ( izvan granica koncesioniranog područja )

        iznajmljivanje sredstava,

        obuka ronjenja i organizacija ronilačkih izleta,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ISPRED HOTELA LIBERTAS RIXOS ( izvan koncesioniranog područja )

        ugostiteljstvo i trgovina,

        iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera ),

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ISPRED HOTELA  BELLEVUE

        komercijalno- rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo i trgovina,

        komercijalne, športske i zabavne priredbe 

 

DANČE

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        trgovina,

        komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

LUČICA  U  PILAMA

        iznajmljivanje  sredstava ( kajaci ),

 

PODRUČJE ISPOD PARKA U PILAMA

        iznajmljivanje sredstava ( kajaci ),

 

ŠULIĆ

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        trgovina i ugostiteljstvo,

        iznajmljivanje sredstava ( kajaci ),

        komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

BUŽA I

        trgovina i ugostiteljstvo,

 

MALA BUŽA

        trgovina i ugostiteljstvo,

 

PORPORELA

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        trgovina

      -    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

LUKA DUBROVNIK (gradska luka izvan lučkog područja,  Na ponti )

        trgovina i ugostiteljstvo – pripadajuća terasa objekta,

 

LUKA DUBROVNIK ( gradska luka izvan lučkog područja, od mikrolokacije ispred restorana Poklisar, Labirinta do Komade )

        ugostiteljstvo – pripadajuća terasa objekta,

 

PLAŽA BANJE ( izvan granice koncesioniranog područja)

        iznajmljivanje sredstava,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe,

 

PLAŽA ISPRED HOTELA EXCELSIOR ( izvan granica koncesioniranog područja )

        trgovina,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe,

 

PLAŽA ISPRED  GRAND HOTELA ARGENTINA

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        trgovina,

        komercijalne, zabavne i športske priredbe

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VILLA DUBROVNIK

        komercijalno rekreacijski sadržaji

        komercijalne,  zabavne  i športske priredbe

 

PLAŽA  U SVETOM JAKOVU ( izvan  granice koncesioniranog područja ),

        iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera ),

        komercijalne, zabavne i športske priredbe

 

 

OTOK ŠIPAN

 

 LUKA ŠIPANSKA ( izvan  granice lučkog područja )

        iznajmljivanje sredstava,

        ugostiteljstvo,

        trgovina

 

SUĐURAĐ ( izvan granice lučkog područja )

        iznajmljivanje sredstava,

        ugostiteljstvo,

        trgovina

 

 

OTOK LOPUD

 

LOPUD  ( izvan granice lučkog područja, izvan granica koncesioniranog područja )

        ugostiteljstvo,

        trgovina,

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        iznajmljivanje sredstava

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ŠUNJ

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo,

        iznajmljivanje sredstava 

        trgovina

      -    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

 

OTOK KOLOČEP

 

DONJE ČELO  ( izvan granice lučkog područja )

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo,

        trgovina,

        iznajmljivanje sredstava,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

GORNJE  ČELO ( izvan granice lučkog područja )

        komercijalno rekreacijski sadržaji,

        ugostiteljstvo, trgovina,

        iznajmljivanje sredstava,

        komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

 

U 2017. godini planira se sustavnija zaštita i redovito održavanje  pomorskog dobra na područjima javnih plaža koje nisu pod režimom koncesije, a koje imaju prirodne uvjete za veći prihvat kupača, poglavito u priobalnim naseljima Grada Dubrovnika ( Brsečine,  Orašac, Zaton, Štikovica, Elafiti ), a sve u cilju  daljnjeg podizanja kvalitete  ponude, harmoničnog i ravnomjernijeg razvoja turizma na svim dijelovima  Grada . 

 

VII.  Zaključne odredbe

 

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanih Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Uredbama o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

 

Vijeće će odbiti zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji  nije preuzeo ni izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu i podnositelju koji ima  nepodmireno neregulirano dugovanje prema Gradu Dubrovniku.

 

Vijeće neće razmatrati zahtjeve za dodjelu koncesijskih odobrenja za 2017. godinu, pristigle prije 1. siječnja 2017. godine.

 

Ovaj Godišnji plan za  2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku  Grada Dubrovnika“.

 

Grafički dio Plana nije predmet objave.

 

KLASA: 342-01/16-01/31

URBROJ: 2117/01-01-016-1

Dubrovnik, 23. studenoga 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------