Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 28.12.21.

178. Izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj  2/21), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

  DRUGE IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

I.  OPĆI DIO

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA