Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15. - 25. kolovoza 2021.Objavljeno: 25.08.21.

113. Popis dokumentarnog gradiva Grada Dubrovnika s rokovima čuvanja

U „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 14/21 pod točkom 96. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Dubrovnika omaškom je izostavljen Popis dokumentarnog gradiva Grada Dubrovnika s rokovima čuvanja koji su činili sastavni dio Pravila

 

 

POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA GRADA DUBROVNIKA S ROKOVIMA ČUVANJA

 

 

Oznaka

Poslovna funkcija/ poslovne aktivnosti/vrste gradiva

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

1. PISARNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Urudžbeni zapisnik

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

1.2.

Upisnici predmeta upravnog postupka

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

1.3.

Registar urudžbenog zapisnika

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

1.4.

Registar upisnika upravnog postupka

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

1.5.

Arhivska knjiga

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

1.6.

Dostavne knjige, knjige za poštu i druge pomoćne uredske knjige

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

1.7.

Knjiga primljene pošte

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

1.8.

Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

1.9.

Zapisnici o preuzimanju gradiva i primopredaji gradiva nadležnom Arhivu

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

1.10.

Dokumentacija o prijemu i otpremi pošte

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

1.11.

Uredsko poslovanje - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

2. SLUŽBENIČKI ODNOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Matična knjiga zaposlenika

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

2.2.

Evidencija o zaposlenicima

da

-

 

 

50 godina

-

izlučivanje

-

2.3.

Personalni listovi zaposlenika

da

-

 

 

50 godina

-

izlučivanje

-

2.4.

Predmeti evidencije o stručnim ispitima, predmeti u vezi sa stručnim obrazovanjem i stipendiranjem

da

-

 

 

50 godina

-

izlučivanje

-

2.5.

Predmeti o ozljedama na radu

da

-

 

 

50 godina

-

izlučivanje

-

2.6.

Predmeti sudskih sporova sa zaposlenicima

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.7.

Zapisnici o primopredaji dužnosti i poslova među zaposlenicima

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.8.

Predmeti u vezi povrede službene dužnosti zaposlenika

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.9.

Prigovori, podnesci i žalbe iz radnog odnosa

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.10.

Stručno obrazovanje i stručni ispiti

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.11.

Dokumentacija o raspisivanju i provođenju natječaja i oglasa za prijam u službu

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.12.

Akti u svezi prijama u službu, raspored zaposlenika i prestanka službe

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.13.

Rješenja o plaćama

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.14.

Rješenja o nagradama za rad (jubilarne nagrade i sl.)

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.15.

Akti u vezi prekovremenog i dopunskog rada zaposlenika

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

2.16.

Uvjerenja o zaposlenju, radnom stažu, godišnjem odmoru, odsustvu zaposlenika s posla, naknadi za godišnji odmor i drugo

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.17.

Prijave za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

2.18.

Općenito o zaposlenicima

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.19.

Službenički odnosi - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

2.20.

Rješenja i drugi spisi o dopustima, bolovanjima i drugim odsustvovanjima s posla

da

-

 

 

5  godina

-

izlučivanje

-

2.21.

Evidencija o prisustvovanju na radnom mjestu (radnom vremenu)

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

3.  FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Obrasci osobnih primanja za mirovinsko osiguranje

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

3.2.

Temelji financijski izvještaji (završni račun, poslovni izvještaji)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

3.3.

Proračun

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

3.4.

Odluke o izvršenju proračuna

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

3.5.

Evidencije o isplatama plaća

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

3.6.

Obračunski listovi plaća

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

3.7.

Godišnje porezne kartice zaposlenika

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.8.

Glavna financijska knjiga

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.9.

Dnevnik financijskog knjigovodstva

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.10.

Obračun naknade bolovanja

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.11.

Knjiga nabavki

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.12.

Knjiga analitičkog knjigovodstva

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.13.

Knjiga blagajne

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.14.

Analitička evidencija osnovnih sredstava

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.15.

Dnevnik analitičkog knjigovodstva

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.16.

Dnevnik materijalnog knjigovodstva

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.17.

Evidencija ulaznih i izlaznih računa

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.18.

Ulazni i izlazni računi

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.19.

Nalozi za knjiženje (temeljnice)

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.20.

Nalozi blagajni za isplatu i nalozi za uplatu

da

da

 

 

7 godina

7 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.21.

Inventurne liste

da

-

 

 

11 godina

-

izlučivanje

-

3.22.

Dokumentacija o osiguranju imovine

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.23.

Izvještaj banke o kretanju prometa (izvodi)

da

da

 

 

11 godina

11 godina

izlučivanje

trajno brisanje

3.24.

Rješenja o rashodovanju opreme i inventara

da

-

 

 

11 godina

-

izlučivanje

-

3.25.

Putni računi (troškovi) za službena putovanja

da

-

 

 

11 godina

-

izlučivanje

-

3.26.

Obračuni plaćenih poreza i doprinosa na dohodak

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.27.

Sudske i administrativne zabrane

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.28.

Ugovori o djelu i autorski honorari

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.29.

Dokumentacija o platnom prometu

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.30.

Periodični obračuni poslovanja

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.31.

Otpremnice, dostavnice, prijemi listovi, povratnice

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.32.

Uplatnice o primljenoj i isplatnice o isplaćenoj gotovini (blagajnički blokovi)

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.33.

Narudžbenice

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.34.

Razni privremeni obračunu, pomoćne evidencije i tabele

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.35.

Obavijesti o izvodu otvorenih stavki

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.36.

Stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata

da

-

 

 

11 godina

-

izlučivanje

-

3.37.

Zamolbe za financijskom pomoći

da

-

 

 

11 godina

-

izlučivanje

-

3.38.

Donacije, sufinanciranje

da

-

 

 

7 godina

-

izlučivanje

-

3.39.

Financije i računovodstvo - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

4. POREZI, PRIREZI I SPOMENIČKA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Opći akti o utvrđivanju poreza i prireza kao prihoda Grada Dubrovnika

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

4.2.

Rješenja i drugi spisi o utvrđivanju i naplati poreza i prireza za pojedine obveznike

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

4.3.

Porezi i prirez - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

5. INFORMATIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Projekti, šifranici, planovi

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

5.2.

Sigurnost informatičkih sustava

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

5.3.

Informatička djelatnost i oprema - općenito

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

5.4.

Telekomunikacijska oprema

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

 

6. ORGANIZACIJA, USTROJSTVO, NAČIN I TEHNIKA  RADA GRADSKE UPRAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Opći akti o unutarnjem redu (ustrojstvo)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

6.2.

Zahtjevi i odobrenje za izradu pečata s grbom RH i žigova

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

6.3.

Ugovori i sporazumi

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.4.

Vlasničko-pravni odnosi u vezi objekata, zemljišta, opreme i ostalog

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

6.5.

Dopisi vezani uz žigove, pečate, štambilje

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

6.6.

Zapisnici, rješenja i drugi spisi o radovima, nabavama i uslugama na vlastitim objektima

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.7.

Spisi u vezi nadmetanja (licitacija) i prikupljanjem pisanih ponuda

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.8.

Sudski parnični predmeti

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

6.9.

Sudski ovršni predmeti i parnični predmeti radi naplate dugovanja

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.10.

Stečajevi

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.11.

Dokumentacija o vezi održavanja zgrada-objekata, opreme i ostalih sredstava

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.12.

Punomoći

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.13.

Predstavke i pritužbe

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

6.14.

Nabavka sredstava i opreme za rad

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

6.15.

Naputci i mišljenja o provedbi zakonskih, podzakonskih ili općih akata Grada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

6.16.

Općenito o načinu i tehnici rada Gradske uprave

da

-

 

 

5  godina

-

izlučivanje

-

6.17.

Općenito obavijesti, dostava podataka i uvjerenja, dopisi

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

7. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA  OD POŽARA I VATROGASTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Objekti, ustanove i tvrtke i druge pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i vatrogastvo na području Grada Dubrovnika

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

7.2.

Planovi u vezi zaštite i spašavanje, civilne zaštite i planovi zaštite od požara

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

7.3.

Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa i od požara

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

7.4.

Imenovanje i razrješenja članova stožera, zapovjedništva

da

-

 

 

50 godina

-

izlučivanje

-

7.5.

Izvješća o radu vatrogasnih postrojbi

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

7.6.

Zaštita i spašavanje, civilna zaštita, zaštita od požara, i vatrogastvo - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

8. STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Ankete

da

da

 

 

10 godina

10 godina

izlučivanje

trajno brisanje

8.2.

Statistika - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

9. GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Lokacijske dozvole

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.2.

Građevinske dozvole

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.3.

Uporabne dozvole

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.4.

Rješenja o uklanjanju građevina

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.5.

Potvrde glavnog projekta

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.6.

Potvrde parcelaciskih elaborata

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.7.

Ostali predmeti kojim se dopušta gradnja ili uporaba objekta

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.8.

Predmeti kojim se dopušta zadržavanje izgrađenih objekata u prostoru

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.9.

Uvjeti građenja

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.10.

Projektna dokumentacija (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

9.11.

Graditeljstvo - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

9.12.

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

10.  PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Prostorni planovi

da

da

 

 

trajno

trajno

predaja arhivu

predaja arhivu

10.2.

Suglasnost na prostorne planove

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.3.

Izvješća o stanju u prostoru

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.4.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.5.

Mišljenje o usklađenosti gradnje s prostornim planovima

da

da

 

 

5 godina

5 godina

izlučivanje

trajno brisanje

10.6.

Rješenje o ispunjenim uvjetima za postupanje s otpadom

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.7.

Procjene utjecaja na okoliš

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.8.

Plan gospodarenja otpadom

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.9.

Izvješće o stanju okoliša

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.10.

Katastar onečišćenog okoliša

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

10.11.

Prostorno uređenje i zaštita okoliša - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

11. OBRAZOVANJE, KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I  ŠPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

Planovi i dokumentacija kapitalnih projekata izgradnje objekata obrazovanja, predškolskog obrazovanja, kulture i športa

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

11.2.

Godišnji planovi i programi i izvješća o radu ustanova

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

11.3.

Godišnji planovi i programi i izvješća o radu udruga

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

11.4.

Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

11.5.

Natjecanja učenika i studenata

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

11.6.

Spiskovi nagrađenih učenika i mentora

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

11.7.

Prosvjeta, kultura, tehnička kultura i šport - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

11.8.

Ugovori o stipendijama i kreditima učenika i studenata

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

11.9.

Predškolski odgoj - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

11.10.

Školstvo - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

11.11.

Kultura - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

11.12.

Kratkoroćne financijske potpore za školovanje (nabava udžbenika, priprema mature I sl.)

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

12. RADNI ODNOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.

Zahtjevi za povrat radne knjižice

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

12.2.

Zahtjevi za posredovanje u ime zaposlenika kod poslodavca

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

12.3.

Praktični rad učenika i studenata, volonterstvo

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

12.4.

Statistička izvješća iz radnih odnosa

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

12.5.

Radni odnosi - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

13. TERITORIJALNA PODJELA

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.

Granice područja Grada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

13.2.

Granice područja mjesnih odbora (gradskih kotara)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

13.3.

Teritorijalna podjela - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

14. NASELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.

Primjena imena naselja, ulica i trgova

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

14.2.

Naselja - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

15. IZBORI

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.

Izbori za vijećnike Gradskog vijeća

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

15.2.

Izbor za članove vijeća mjesnih odbora (gradskih kotara)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

15.3.

Glasački listići

da

-

 

 

1 godina

-

izlučivanje

-

15.4.

Financiranje izbora i osiguranje sredstava

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

15.5.

Izbori - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

16. NEKRETNINE I POKRETNINE

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

Opći akti vezani za upravljanje nekretninama (najam stanova, zakup poslovnog prostora i dr.)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.2.

Zemljište i zgrade u vlasništvu Grada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.3.

Etažno vlasništvo

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.4.

Sukcesije

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.5.

Kapitalna sredstva

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.6.

Nabavka sredstava i opreme

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

16.7.

Održavanje zgrada, objekata i opreme

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

16.8.

Zakup javnih površina

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

16.9.

Nekretnine i pokretnine – općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

17.  PRIZNANJA, NAGRADE

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.

Opći akti vezano za dodjelu priznanja i nagrada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

17.2.

Radna tijela za dodjelu priznanja i nagrada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

17.3.

Prijedlozi za javna priznanja i nagrade

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

17.4.

Odluke o dodjeli priznanja i nagrada

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

17.5.

Priznanja, nagrade - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

18. ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.

Priopćenja i obavijesti za javnost

da

-

 

 

1 godina

-

izlučivanje

-

18.2.

Protokol

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

18.3.

Pozivnice

da

-

 

 

1 godina

-

izlučivanje

-

18.4.

Uvezeni novinski članci

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

18.5.

Odnosi s javnošću - općenito

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

 

19. KOMUNALNI POSLOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.

Opći akti vezani za komunalnu djelatnost, komunalni red i korištenje javnih površina

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

19.2.

Programi gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

19.3.

Koncesijska odobrenja

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.4.

Koncesije (planovi, odluke o dodjeli, ugovori)

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

19.5.

Predmeti iz područja prometa

da

-

 

 

5  godina

-

izlučivanje

-

19.6.

Predmeti o korištenju, prekopu, uzurpiranju i sl. javnih površina

da

-

 

 

5 godina

-

izlučivanje

-

19.7.

Utvrđivanje komunalne naknade

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.8.

Utvrđivanje komunalnog doprinosa

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.9.

Utvrđivanje spomeničke rente

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.10.

Predmeti u vezi komunalnog reda

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.11.

Predmeti u vezi izdavanja dozvola za autotaksi prijevoz (licencija)

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.12.

Određivanje kućnih brojeva

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

19.13.

Komunalni poslovi - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

19.14.

Dozvole za prometovanje vozila pješačkim zonama

da

da

 

 

2 godine

2 godine

izlučivanje

trajno brisanje

 

20. STAMBENI ODNOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.

Najam i prodaja stanova

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

20.2.

Utvrđivanje stanarine

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

20.3.

Potvrde i uvjerenja

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

20.4.

Stambeni odnosi - općenito

da

-

 

 

10 godina

-

izlučivanje

-

 

21. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1.

Spisi o prodaji/upnji nekretnina

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

21.2.

Spisi o zamjeni nekretnina

da

-

 

 

trajno

-

predaja arhivu

-

21.3.

Spisi o zakupu nekretnina