Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

128. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja

Zavoda za obnovu Dubrovnika

 

                

1.   Iva Carević Peković, iz Dubrovnika, imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, a dužnost će početi obnašati 17. srpnja 2018. do imenovanja ravnatelja.

 

2.   Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                 

 

 

KLASA: 013-03/18-03/28

URBROJ: 2117/01-09-18-3

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.­                                                 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------