Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

124. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri

 

­                                 

 

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI („Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.17/16, 25/17. i 12/18.) mijenja se, dodaje, ili briše slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslova Prijeko

 

-          mijenja se tekst:

 

"ABSOLUTE WINE & FOOD" braserie, maks 15,00 m2 + 11,00 m2 (7,50 x 2,00 m od ugla Palmotićeve prema uglu Od Sigurate-uz fasadu objekta i 5,5 x 2,00 m u nastavku prema uglu Od Sigurate ispred susjednog prostora uz suglasnost vlasnika istog)

 

-          i sada glasi:

 

"ABSOLUTE WINE & FOOD" braserie, maks 15,00 m2 (7,50 x 2,00 m od ugla Palmotićeve prema uglu Od Sigurate, sjeverna strana)

 

-          dodaje se tekst:

 

„MOSKAR“ konoba, maks 8,00 m2 (5,00 x 1,60 m Od Sigurate prema Palmotićevoj, sjeverna strana)

„LUCIN KANTUN“ konoba, maks 2,40 m2 (4,00 x 0,60 m na uglu Od Sigurate prema Palmotićevoj , južna strana)

 

-          mijenja se tekst:

 

"ROZARIJ" konoba, maks. 15,70 + 15,50 m2 uvjetno ( 11,50 m lijevo do ulaza, i nasuprot ulazu, 4,20 m2 prolazu ispod volta prema Dominikancima-nakon 19,00 sati, te uvjetno 7,50 m2 u kutu crkve Sv. Nikole uz suglasnost Dubrovačke biskupije i 8,00 m2 ispred crkve sv. Nikole u večernjim satima uz suglasnost Dubrovačke biskupije)

-          i sada glasi:

 "ROZARIJ" konoba, maks. 13,20 + 15,50 m2 uvjetno ( 9,00 m lijevo do ulaza, i nasuprot ulazu, 4,20 m2 prolazu ispod volta prema Dominikancima-nakon 19,00 sati, te uvjetno 7,50 m2 u kutu crkve Sv. Nikole uz suglasnost Dubrovačke biskupije i 8,00 m2 ispred crkve sv. Nikole u večernjim satima uz suglasnost Dubrovačke biskupije)

  

  

2. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov  Od Sigurate

 

-          mijenja se tekst:

„LUCIN KANTUN“ konoba, 6,00 m2 (ispred prostora)

 

-          i sada glasi:

„LUCIN KANTUN“ konoba 6,00 m2 (ispred prostora) + 2,40 m2 na Prijekom (vidi Prijeko)

 

 

3. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Široka

 

-          mijenja se tekst:

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, maks. 50,75 m2 u Širokoj + 9,60 m2 u ulici Vara (od ugla Vare prema Od Puča  17,50 m dužine, 3,00 m širine kod Vare i 2,80 m širine preko puta  Pošte, te  8,00 x 1,20 m u ulici Vara uz fasadu objekta)

 

-          i sada glasi:

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, maks. 50,75 m2 u Širokoj + 8,00 m2 u ulici Vara (od ugla Vare prema Od Puča  17,50 m dužine, 3,00 m širine kod Vare i 2,80 m širine preko puta Pošte, te 4,50 x 1,20 m i 1,80 x 1,20 m desno i lijevo od ulaza u ex. Student Servis)

 

 

4. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Vara

 

-          mijenja se tekst:

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, 9,60 m2 (8,0 x 1,2 m) + 50,75 m2 u Širokoj ulici (vidi pod Široka)

 

 i sada glasi:

 

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, 8,00 m2 (4,50 x 1,20 m i 1,80 x 1,20 m desno i lijevo od ulaza u ex. Student Servis) + 50,75 m2 u Širokoj ulici (vidi pod Široka)

 

 

5. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Hliđina

 

- mijenja se tekst:

 

„GETSBY“ restoran, maks. 14,00 m2 ( u Hliđinoj ulici 1,3 m dužine i širini od 1,0 m lijevo od ulaznih vrata uza zid i 3,45 m dužine i 1,0 m širine desno od ulaznih vrata uza zid,  2,0 m dužine i 1,00 m širine uza zid lijevo od ugostiteljskog objekta preko puta ulice lijevo od terase na kojoj se nalaze stolovi i stolice restauranta Domino u Hliđinoj ulici i 2,00 m dužine i 1,00 m širine uz sjeverni zid ulice desno od ulaza u apartmane, te u ulici od Domina u dužini od 4,0 m i širini od 1,0 m lijevo od vrata uza zid i 2,0 m dužine i 0,6 m širine desno od vrata uza zid).

 

-          i sada glasi:

„GETSBY“ restoran, maks. 12,00 m2 ( u Hliđinoj ulici 1,3 m dužine i širini od 1,0 m lijevo od ulaznih vrata uza zid i 3,45 m dužine i 1,0 m širine desno od ulaznih vrata uza zid,  2,0 m dužine i 1,00 m širine uza zid lijevo od ugostiteljskog objekta preko puta ulice lijevo od terase na kojoj se nalaze stolovi i stolice restauranta Domino u Hliđinoj ulici, te u ulici od Domina u dužini od 4,0 m i širini od 1,0 m lijevo od vrata uza zid i 2,0 m dužine i 0,6 m širine desno od vrata uza zid).

 

 

6. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov  Cvijete Zuzorić

 

-          mijenja se tekst:

„SEGRETO“ bistro, maks. 15,64 m2 (7,20 x 1,20 m uz fasadu objekta, 5,8 x 1,5 m ispred bivše trgovine Marija Outlet) + 8,40 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča do prvog ulaza (10,50 x 0,80 m)

 

-          i sada glasi:

„SEGRETO“ bistro, maks. 19,20 m2 (5,80 x 1,50 m  i 1,20 x 1,50 m uz fasadu objekta, 5,80 x 1,50 m ispred bivše trgovine Marija Outlet) + 4,56 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča do prvog ulaza (7,60 x 0,60 m) 

 

 

7. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Marojice Kaboge

 

-          mijenja se tekst:

„SEGRETO“ bistro, maks. 8,40 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča do prvog ulaza - 10,50 x 0,80 m (ostalo vidi pod Cvijete Zuzorić)

 

-          i sada glasi:

„SEGRETO“ bistro, maks. 4,56 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča  - 7,60 x 0,60 m (ostalo vidi pod Cvijete Zuzorić)

 

 

8.  U poglavlju naslova ŠTANDOVI; BANCI,PULTOVI I SLIČNE NAPRAVE,

    podnaslov Trg Oružja , uz istočni zid

 

-     mijenja se tekst:

-     4 stilizirane štand-barke za prodaju suvenira (uz istočni zid)

-     i sada glasi:

-     2 stilizirane štand-barke za prodaju suvenira (uz istočni zid)

 

 

10. U poglavlju naslova POKRETNE NAPRAVE ZA SVOJERUČNU IZRADU, IZLAGANJE I   

    PRODAJU UMJETNIČKIH SLIKA

    podnaslov  -  u Vratima od Pila ispod Meštrovićevih skalina

 

-     briše se tekst:

- Izlaganje i prodaja slika, jedno prodajno mjesto

 

 

11. U poglavlju naslova OSTALE NAMJENE

    podnaslov - U vratima od Pila ispod Meštrovićevih skalina

 

-          briše se tekst:

 

- kovanje i prodaja starog dubrovačkog novca

 

-     dodaje se tekst:

-Izlaganje i prodaja kiparskih radova ispred atelijera u prostoru ispod skalina

 

 

Članak 2.

                                                                    

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

                   

 

KLASA: 363-05/18-01/188                                                 

URBROJ: 2117/01-09-18-8

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------