Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

123. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

 

 

­                                   

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA IZVAN POVIJESNE JEZGRE („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj17/16., 25/17. i 12/18.) mijenja se, dodaje ili briše slijedeći tekst:

 

1.U poglavlju naslova PILE/KONO, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

u Zagrebačkoj ulici

-   briše se tekst:

Sendwich bar,  20,00 m2 –preko puta ulice, čest. zem. 1049/7 k.o. Dubrovnik – briše se

 

u ulici Od Tabakarije

-   mijenja se tekst:

„ORHAN" restoran, 64,00 m2 (10/4 + 12/2), na taraci ispred ulaza, čest.zem. 2297/2, k.o. Dubrovnik

-   i sada glasi:

„ORHAN" restoran, 94,00 m2, na taraci ispred objekta , čest.zem. 2297/2, k.o. Dubrovnik

 

U ulici Branitelja Dubrovnika

-   mijenja se tekst:

„ART CAFE“ bistro, 30,00 m2 (max. 7/4) taraca ispred objekta, čest.zgr. 99 k.o. Dubrovnik

-          i sada glasi:

„ART CAFE“ bistro, 44,00 m2, taraca ispred objekta, čest.zgr. 99 k.o. Dubrovnik

 

 

2. U poglavlju naslova PLOČE IZA GRADA, podnaslov STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

u ulici Frana Supila

-          mijenja se tekst:

„LAURA" caffe bar,  14,00 m2 (5/4) taraca ispred objekta, čest.zem. 2433/1, k.o. Dubrovnik 

-          i sada glasi:

„SNOGU" wok bar,  19,70 m2, taraca ispred objekta, čest.zem. 2433/1, k.o. Dubrovnik 

 

u ulici Uz Tabor

-          dodaje se tekst:

Caffe bar „KRUPS“, maks 24,00 m2,  6,40 m2 na taraci ispred objekta i na pločniku širine 1,20 m u tri segmenta (dužina 3,70/ 5,50/ 5,44 m), čest.zem. 1659/2 k.o. Dubrovnik

 

 

3. U poglavlju naslova GRUŽ, podnaslov STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

u ulici Obala Pape Ivana Pavla II

 

-          mijenja se tekst:

„GATTO" bistro, 24,00 m2 (6/4) na placetu ispred lokala, čest. zem. 1294/2  k. o. Gruž

-          i sada glasi:

„GATTO" bistro, 36,00 m2 na placetu ispred lokala, čest. zem. 1294/2  k. o. Gruž

 

-          briše se tekst:

"RAJ" caffe bar, 6,00 m2 (5/2) ispred kbr. 14 - uz fasadu objekta, čest.zem. 1294/2, k.o. Gruž

-          dodaje se:

"KRUŽNI TOK" zalogajnica, 4,91 m2  ispred kbr. 19 - uz fasadu objekta, (0,6 x 1,5 m i 0,6 x 1,6 m lijevo od ulaza, te 1,0 x 1,5 m i 1,0 x 1,55 m desno od ulaza) čest.zem. 1294/2, k.o. Gruž

 

u ulici Obala Stjepana Radića

-          mijenja se tekst:

„SONG" caffe bar, 9,00 m2 (2/3 + 3/2), čest. zem. 1194/2, k.o.Gruž

-          i sada glasi:

„SONG" caffe bar, 12,00 m2, čest. zem. 1194/2, k.o.Gruž

-          briše se tekst:

„RHEA SILVA" caffe bar, 16,5 m2 (5/4) desno od ulaza čest.zem. 1194/2, k.o. Gruž i 2,00 m2 na uglu objekta (2/2)

-          mijenja se tekst:

„MALIŠ“ caffe bar, 45,00 m2 (3,60 x 12,50 m), čest.zem. 307, k.o. Gruž, uvjetno:

-po nalogu gradskih službi taraca se ima suziti na 3,00 m cijelom dužinom radi pristupa renesansnom đardinu dvorca Gundulić; -u trenutku početka radova postavljanja skalina na objektu istočno od c.b. Mališ imaju se ukloniti stolovi s površine cca. 4,00 x 3,60 m kako bi se omogućili radovi, a nakon završetka radova osloboditi pristup-prolaz prema navedenim skalinima u širini skalina (cca. 1,00 do 1,50 m).

-          i sada glasi:

„PROVA“ konoba, 33,00  + 17,50 m2, čest.zem. 307, k.o. Gruž, ispred objekta i do kioska „TURIST“.

 

u Vukovarskoj ulici

-          briše se tekst:

„ZOXBOX“ caffe bar, 4,50 m2 (3/2) na nogostupu ispred prostora na adresi Vukovarska 3,  čest.zem. 1194/4 k.o. Gruž.

 

 

4. U poglavlju naslova LAPAD, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

u ulici Šetalište Kralja Zvonimira

-          mijenja se tekst:

„SLATKI KUTAK“ slastičarnica, 36,00 m2 (12 barskih stolića sa po4 pripadajuće visoke stolice) ispred objekta u čest.zgr. 570 k.o. Gruž, čest.zem. 880/1 k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„SLATKI KUTAK“ slastičarnica, 46,00 m2  ispred objekta u čest.zgr. 570 k.o. Gruž, čest.zem. 880/1 k.o. Gruž

 

-          mijenja se tekst:

„TUTO BENE“ bistro-pizzeria, 110,00 m2 (28/4) na natkrivenoj taraci desno od objekta, čest.zem.922/1   k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„TUTO BENE“ bistro-pizzeria, 126,00 m2 na natkrivenoj taraci desno od objekta, čest.zem.922/1   k.o. Gruž

 

-          mijenja se tekst:

„KONAVOKA" art caffe bar, 32,52 m2, na šetnici ispred objekta 19,32 m2 (5/4), te ispred objekta desno od skalina koji vode u restoran „KONAVOKA“  13,20 m2 (4/4), čest.zem. 880/1, k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„KONAVOKA" art caffe bar, 44 m2, na šetnici ispred objekta, te ispred objekta desno od skalina koji vode u restoran „KONAVOKA“ , čest.zem. 880/1, k.o. Gruž

 

-          mijenja se tekst:

„VAN", caffe bar, 81,70 m2, i to na šetnici ispred objekta 51,70 m2 (13/4), te na placetu kod fontane 30,00 m2 (10/4) čest.zem. 932/3 i 880/1, k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„VAN", caffe bar, 83,70 m2, i to na šetnici ispred objekta 41,40 m2, te na placetu kod fontane 42,30 m2,  čest.zem. 932/3 i 880/1, k.o. Gruž

 

-           mijenja se tekst:

„AGORA“  restoran, 5,00 m2 ispred hotela „PERLA“, čest.zem. 880/1, k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„AGORA“  restoran, 8,15 m2 ispred hotela „PERLA“, čest.zem. 880/1, k.o. Gruž

 

u ulici Mata Vodopića

 

-          mijenja se tekst:

„SCALA" pizzeria, 40,00 m2, u ostaklenom dijelu ispred objekta (10/4), čest.zem. 1228/1, k.o. Gruž

-          i sada glasi:

„SCALA" pizzeria, 75,70 m2, i to 40,00 m2 u montažnom prostoru ispred objekta, te na otvorenim taracama prema Tommy-u 23,00 m2 i desno od ulaza 12,70 m2, čest.zem. 1228/1, k.o. Gruž

 

U ulici Nikole Tesle

 

-          dodaje se tekst:

„ARIA" slastičarnica, 6,00 m2  uz fasadu objekta, čest.zem. 1212/2 k.o. Gruž

 

 

5. U poglavlju naslova MONTOVJERNA, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

u ulici Josipa Bana Jelačića

-          dodaje se tekst:

„BY THE WAY“ objekt brze prehrane, 9,10 m2, taraca ispred objekta, čest.zem. 2142 k.o. Gruž

-          briše se tekst:

„BOOGIE WOOGIE“  caffe bar, 12,00 m2,  taraca ispred objekta (3/4), čest.zem. 2142 k.o. Gruž

„KAROCA“  caffe bar, 21,00 m2,  taraca ispred objekta (7/4), čest.zem. 617/16 k.o. Gruž

 

 

6. U poglavlju naslova MOKOŠICA, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

u ulici Od izvora

-          mijenja se tekst:

„PANIKA" bistro-pizzeria,  21,00 m2,  na javnoj površini desno od objekta, čest. zem. 1021/1 k.o. Obuljeno

-          i sada glasi:

„ŠUMICA" bistro-pizzeria,  24,57 m2,  na javnoj površini desno od objekta, čest. zem. 1021/1 k.o. Obuljeno

 

 

7. U poglavlju naslova KOLOČEP, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

u Donjem čelu

-          mijenja se tekst:

Caffe bar „CALAMOTTA“ , maks. 50,00 m2 (13/4) na taraci ispred objekta

-          i sad glasi:

Caffe bar „CALAMOTTA“ , 64,00 m2,  50 m2 na taraci ispred objekta i 14 m2 uz šetnicu

 

 

8. U poglavlju naslova ŠIPAN, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

U Luci šipanskoj

-          mijenja se tekst:

"LUKA" caffe bar, 12,00 m2 (3/4)  na javnoj površini ispred objekta, čest.zem. 2788/1 k.o. Šipan

-          i sada glasi:

"LUKA" caffe bar, 20,00 m2  na javnoj površini ispred objekta, čest.zem. 2788/1 k.o. Šipan

 

 

Članak 2.

                                                                    

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                         

 

 

KLASA: 363-05/16-01/115                                                

URBROJ: 2117/01-09-18-17 

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------