Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

133. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. Listopada 2020., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama

u Povijesnoj jezgri

             

 

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj17/16, 25/17.,12/18.,14/18. i 9/20.) mijenja se, dodaje, ili briše slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslova Prijeko

-          mijenja se tekst:

„ABSOLUTE WINE & FOOD" braserie, maks. 15,00 m2 (7,50 x 2,00 m od ugla Palmotićeve prema uglu Od Sigurate, sjeverna strana

-          i sada glasi:

„FAT CAT" konoba, maks. 14,70 m2 (6,85 x 2,15 m od ugla Palmotićeve prema uglu Od Sigurate, sjeverna strana

-          mijenja se tekst:

„LUCIN KANTUN“ konoba, maks. 2,40 m2 (4,00 x 0,60 m na uglu Od Sigurate prema Palmotićevoj, južna strana)

-          i sada glasi:

„LUCIN KANTUN“ konoba, maks. 2,60 m2 (5,20 x 0,50 m na uglu Od Sigurate prema Palmotićevoj, južna strana)

02. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov     Od Sigurate

-          mijenja se tekst:

„LUCIN KANTUN“ konoba, maks. 6,00 m2 (ispred prostora + 2,40 m2 na Prijekom (vidi Prijeko)

-          i sada glasi:

-     „LUCIN KANTUN“ konoba, maks. 6,00 m2 (ispred prostora + 2,60 m2 na Prijekom (vidi Prijeko)

                                             

Članak 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-05/20-01/258                                                 

URBROJ: 2117/01-09-20-1

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------