Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

119. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

TREĆE  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

LINK NA PRORAČUIN