Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 8 - 15. lipnja 2020.Objavljeno: 16.06.20.

74. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19.), članaka 7. Odluke o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/20.), temeljem članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i Izvješća o provedenom postupku za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Dubrovniku, KLASA: 023-01/19-01/09 URBROJ: 2117/01-01-20-03, od 18. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

ODLUKU

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 u Gradu Dubrovniku

 

 

                                                                                                                    I.         

 

Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Dubrovniku imenuje se Marija Deranja, diplomirana pravnica.

Službeni kontakt podaci povjerljive osobe su:

v  Email: mderanja@dubrovnik.hr

v  Telefon: 020/640-894

v  Telefax: 020/640-895

II.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 023-01/19-01/09

URBROJ: 2117/01-01-20-04

Dubrovnik, 19. svibnja 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------