Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

191. Program obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini

Na temelju članka 3. Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

 

 

P R O G R A M

obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području

Grada Dubrovnika u 2020. godini

 

         

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini ( u daljnjem tekstu: Program ) određuje se način, opseg i kakvoća obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti koje su od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik, sukladno Odluci o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

Programom su obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:          

 

        Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,

        Skrb o  odbjeglim i napuštenim životinjama,

        Blagdansko uređenje Grada  i naselja

        Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima

        Javno oglašavanje,

        Održavanje javne hidrantske mreže

        Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada,

        Skrb o gradskim golubovima i labudovima,

        Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO,

        Zbrinjavanje životinjskih lešina,

        Čišćenje mora i priobalja

 

Financiranje komunalnih djelatnosti iz ovog Programa vršit će se iz:

općih prihoda

prihoda iz obavljanja djelatnosti

drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

 

 

II.  OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

 

1. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

 

1.1. Deratizacija javnih površina

 

Članak 2.

 

Deratizacija je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Provodi se dva puta u godini uporabom kemijskih metoda i sredstava (meka) koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje.

 

Deratizacija se provodi u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad.

 

Deratizacijom se obuhvaćaju:

      sve prometnice u naselju Dubrovnik i Nova Mokošica,

      deratizacija Elafita, Veliki i Mali Zaton

      zone ostalih javnih površina i parkirališta,

      sve javno prometne površine (osim javnih parkirališta) na području Grada Dubrovnika,

      povijesna gradska jezgra Dubrovnika uključujući zidine s vanjske strane,

      slivnici atmosferske odvodnje,

      sustav atmosferske odvodnje ukoliko je izdvojen iz sustava otpadnih voda.        

 

Deratizacija se obavlja i na ostalim javnim površinama Grada Dubrovnika po nalogu  nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija - projekt: Deratizacija

 

Obavljanje: ........................................ Sanitat d.o.o. - Dubrovnik

Procjena troškova: ........................................480.000,00 kuna.

 

 

1.2. Dezinsekcija javnih površina

 

Dezinsekcija

obvezatna (preventivna)

 

Članak 3.

 

Dezinsekcija  komaraca

 

1. LARVICIDNA DEZINSEKCIJA TIGRASTOG KOMARCA – 6 obrada i to u mjesecima: travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2020. godine.

Larvicidnom dezinsekcijom će se obuhvatiti legla tigrastih komaraca na području Komolca, Gruža, Nuncijate, Lapada, Gorice, Montovjerne, Pila, Ploča, povjesne jezgre Grada, otoka Lokruma, Mokošice, Štikovice, Lozice , Velikog i Malog Zatona.

 

2. ADULTICIDNOM DEZINSEKCIJOM će se obuhvatiti staništa tigrastih komaraca - metodom ULV aplikatora, što je ekološki prihvatljiva metoda na bazi piretroida, odnosno insekticida preporučenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Dvije obrade i to u  mjesecu srpnju i kolovozu.

Plan zamagljivanja Grada Dubrovnika:

 

1. noć (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti sljedeće područje grada – naselje Nuncijata, Kantafig (Gruška obala), ulica Andrije Hebranga s poprečnim ulicama : I.G.Kovačića, Sv. Križa, Stijepana Cvijića, Od Gaja,Gornji Kono, Vladimira Nazora i Vukovarska ulica s poprečnim ulicama (Obuljenska, N.Nodila, Od Gale, Šipčine, Janka Bobetka), Obala S.Radića s poprečnim ulicama, te park Luja Šoletića.

 

2. noć (od 01.00 sat nadalje) akcijom zamagljivanja će se obuhvatiti područje Lapada i to: Nikole Tesle, Lapadska obala, Šetalište Kralja Zvonimira, Iva Dulčića (uključujući i sve poprečne ulice u naseljima Orsan, Solitudo i Babin Kuk), zatim Kardinala Stepinca, Kralja Tomislava, Ispod Petke, Masarykov Put, Od Sv. Mihajla,Od Batale uključujući I sve poprečne ulice na ovom području kao i područje Opće bolnice Dubrovnik s ulicama Dr. A. Šercera i Josipa Pupačića.

 

3. noć (od 01.00 sat nadalje) akcijom zamagljivanja će se obuhvatiti područje: ulica Iva Vojnovića s naseljima Hladnica i Čokolino, područje Gospinog Polja i Gorice Sv. Vlaha, Pera Čingrije, Dr. A. Starčevića uključujući i sve poprečne ulice koje pripadaju kotaru Montovjerna (Bana J. Jelačića, Kneza Branimira, Gabra Rajčevića).

 

4. noć (od 01.00 sata nadalje) akcijom zamagljivanja će se obuhvatiti naselje Bosanka, područje Sustjepana, Čajkovića, Knežice i Šumeta,zatim područje  Ilijine glavice, područje Pila i Ploča i to: Zagrebačka, P. Krešimira IV, Zlatni Potok, Frana Supila, Sv. Jakov, Iza Grada, Branitelja Dubrovnika, Gradac, Splitski put uključujući sve sporedne ulice na ovom području.

 

5. noć (od 01.00 sat nadalje)  će se obuhvatit područje Nove Mokošice sa svim sporednim ulicama, obala uz rijeku Omblu (Mokošica na moru, Donje Obuljeno, Rožat, Komolac, Prijevor, Dračevo selo).

 

Od 19.00 sati  uz upoterbu barke zamagljivanjem će se obuhvatiti otočić Blato.

 

6. noć (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Stare Mokošice,Osojnik, Petrovo selo, Pobrežje, Mirinovo, Lozica, Vrbica, Štikovica, Veliki i Mali Zaton.

 

7. noć (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti područje, Orašca, Trsteno, Brsečine, Dubravica.

 

8. noć. (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti područje Gromače, Ljubač, Riđica, Mrčevo i Kliševo.

 

9. noć (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti područje otoka Šipana

 

10. noć (od 01.00 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti područje otoka Lopuda.

 

 

DEZINSEKCIJA ULICA U POVJESNOJ JEZGRI GRADA DUBROVNIKA

 

Dezinsekcije će se provoditi radi suzbijanja žohara. Dezinsekcijom će se obuhvatiti sve ulice i javne površine u staroj gradskoj jezgri. Dezinsekcije će se obavljati u ranim jutarnjim satima.

Dvije obrade i to u mjesecu lipnju i srpnju ili srpnju i kolovozu.

 

Na drugim javnim površinama Grada Dubrovnika dezinsekcija se obavlja po potrebi, po nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

         

 

Članak 4.

 

Svi radovi će se provoditi prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe deratizacije i dezinsekcije kao mjere za sprječavanje zaraznih bolesti pučanstva.

Za radove iz članka 3. i 4. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija  - projekt: Dezinsekcija

 

Obavljanje: ..................................................  Sanitat d.o.o. Dubrovnik

Procjena troškova: ............................................ 1.040.000,00 kuna.

 

 

1.3. Dezinfekcija javnih površina

 

Članak 5.

 

Dezinfekcija javnih površina obavlja se odmah prema potrebi.     

 

Obavljanje:  ..............................................Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje: ........................................................... iz cijene usluge.

 

         

2. Skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama – kafilerija

 

Članak 6.

 

Skrb o  odbjeglim i napuštenim životinjama obuhvaća:     

hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica,  

cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica,  

hranjenje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica 

udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica

 

Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija,dezinsekcija,kafilerija – projekt: Kafilerija       

 

Obavljanje: ............................................................... Sanitat d.o.o.

Procjena troškova: .......................................... 870.000,00 kuna.

 

 

3. Blagdansko uređenje  Grada  i naselja

 

Članak 7.

 

Blagdansko ukrašavanje Grada Dubrovnika provodi se prema naputku o prigodnom blagdanskom urešavanju Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 1/95.) i sukladno aktualnim odlukama Grada Dubrovnika. 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne zelene površine i programa: Javna rasvjeta

 

Obavljanje: ..................................... Vrtlar d.o.o. i odabrani izvoditelj prema ugovoru

Procjena troškova: .............................................................. 1.212.000,00 kuna.

 

 

4.Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima      

 

Članak 8.

 

Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika obavlja se elektrovučnim prijevoznim sredstvima.  

 

Obavljanje: ........................................ odabrani izvoditelj prema ugovoru.

Financiranje: ................................................................ iz cijene usluge.

 

                                              

5.  Javno oglašavanje       

 

Članak 9.

 

Javno plakatiranje i oglašavanje te postavljanje reklamnih panoa obavlja se na posebnim, za to određenim mjestima tzv. publicitetima. 

 

Obavljanje: .................................................................. Sanitat d.o.o.

Financiranje: ........................................................... iz cijene usluge.

 

 

6. Održavanje javne hidrantske mreže

                                                            

Članak 10.

 

Hidrantsku mrežu potrebno je držati uvijek u potpuno ispravnom stanju.

 

Obavljanje: ............................................... Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Financiranje: .............................................................iz cijene usluge

 

 

7. Označavanje naselja, ulica, obala, trgova

 

Članak 11.

 

Ova djelatnost obuhvaća:

 

      izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, obale, trga ili naselja

      izradu i postavljanje ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja

      izrada i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča

      izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi

       

Ova se djelatnost obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive.       

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz ovog članka osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne površine - projekt: Označavanje ulica i trgova

 

Obavljanje: ....................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova: ........................................................ 250.000,00 kuna.

 

 

8.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima  

 

Članak 12.

 

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća:

   liječenje bolesnih golubova i labudova,         

   hranidbu golubova i labudova.          

 

Golubovi se hrane svaki dan s 10 kg posebne hrane za tu svrhu, a labudovi s 5 kg.       

Ostala skrb o golubovima i labudovima obavlja se po potrebi, u nastojanju da oni budu zdravi, a uginuli se odmah uklanjaju.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija,dezinsekcija,kafilerija - projekt: Hranjenje golubova

 

Obavljanje: .................................................................... Sanitat d.o.o.

Procjena troškova: .................................................. 40.000,00 kuna.

 

 

9. Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO

 

Članak 13.

 

Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevnog  materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarevima i mjesnim odborima na području Grada Dubrovnika.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne površine - projekt: Gradski kotarevi i mjesni odbori

 

Obavljanje: ........................................ odabrani izvoditelj prema ugovoru

Procjena troškova: ................................................. 1.200.000,00 kuna.

 

 

10. Zbrinjavanje životinjskih lešina

 

Članak 14.

 

Pružatelj Usluge preuzima obvezu sakupljanja, prijevoza i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama - projekt: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla

 

Obavljanje: ........................................odabrani izvoditelj prema  ugovoru

Procjena troškova: ..................................................... 90.000,00 kuna.

 

 

11. Čiščenje mora i priobalja                                                    

 

Članak 15.

 

Pod čišćenjem mora i priobalja podrazumijeva se čišćenje iz brodice.

 

Čisti se na način da jedan djelatnik upravlja brodicom, a drugi „jankom“ skuplja otpad sa površine mora. Akvatorij koji je obuhvaćen ovom djelatnošću i koji se financira od strane Grada Dubrovnika je more i priobalje administrativnog područja Grada Dubrovnika, osim na dijelovima koji su u nadležnosti odabranih koncesionara, Županijske lučke uprave, Lučke uprave Dubrovnik i Luke Dubrovnik.

 

Obavljanje: ..................................................................... Sanitat d.o.o.

Procjena troškova: .................................................. 150.000,00 kuna.

 

 

Članak 16.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                            2020.god. ( kn )      

__________________________________________________________________________

1.  Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija                                      1.520.000,00

_________________________________________________________________________

2. Skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama – kafilerija                   870.000,00

__________________________________________________________________________

3. Blagdansko uređenje Grada i naselja                                        (1.212.000,00 )

   ( sredstva su osigurana kroz Program:

   Javne zelene površine i Javna rasvjeta)

__________________________________________________________________________

4. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne

    jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima                         ( iz cijene usluge )

_________________________________________________________________________

5. Javno oglašavanje                                                                   ( iz cijene usluge )

______________________________________________________________________

6. Održavanje javne hidrantske mreže                                      ( iz cijene usluge )

__________________________________________________________________________

7.Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada                           250.000,00

__________________________________________________________________________

8.Skrb o gradskim golubovima i labudovima                                        40.000,00

__________________________________________________________________________

9.Nabava materijala za male komunalne poslove po                      1.200.000,00

  gradskom kotarevima i mjesnim odborima        

_________________________________________________________________________

10.Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina                                      90.000,00

__________________________________________________________________________

 

11. Čišćenje morske obale i priobalnog područja                              150.000,00

__________________________________________________________________________

 

UKUPNO:                                                                                        4.120.000,00 kuna

__________________________________________________________________________

 

 

III.  IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 17.

 

 

Financiranje radova iz članaka 2. do 15. u 2020. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

__________________________________________________________________________

1.Opći prihodi ......................................................................  3.970.000,00 kn 

2. Iz cijene usluge       

3. Pomorsko dobro .............................................................     150.000,00 kn                                                                                                            

 

 UKUPNO:                                                                             4.120.000,00 kuna    

                                                                                         

   

IV.  PROVEDBA PROGRAMA

 

Članak 18.

 

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju potreba i prosječnih cijena takvih radova iz ranijih godina.

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" i provodit će se tijekom 2020. godine.                                                                      

 

 

KLASA: 363-01/19-03/04

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------