JAVNI POZIV za sufinanciranje organizacije športsko-plesnih priredbi za djecu od značaja za Grad Dubrovnik u 2022. godini

 

Pod ingerencijom Grada Dubrovnika i sukladno članku 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva raspisan je JAVNI POZIV za sufinanciranje organizacije športsko-plesnih priredbi za djecu u 2022. godini.

 

Predmet Javnog poziva jest poticanje osmišljavanja i realizacije športsko-plesnih priredbi u organizaciji udruga s područja Grada Dubrovnika, koji imaju za cilj promovirati plesne i športske vrijednosti kod djece i mladih i potaknuti veći interes mladih naraštaja za bavljenje sportom i plesom. 

 

Pravo podnošenja prijave imaju udruge koje su osnovane sukladno Zakonu o udrugama i registrirane za obavljanje športsko-plesne djelatnosti organiziranja i vođenja športsko-plesnog natjecanja te udruge sa sjedištem na gradskom području.

 

Troškovi koji će se odobravati u samom procesu sufinanciranja obuhvaćaju troškove smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sudionika natjecanja, osiguranja  natjecanja, zdravstvene službe, stručno obučenog kadra, sudaca, delegata i volontera te svih ostalih osoba za vođenje natjecanja za vrijeme održavanja športsko-plesne priredbe na području Grada Dubrovnika. Sufinanciranje se u kontekstu ovog poziva odnosi i na opremanja i adaptiranja prostora u svrhu organizacije priredbe i zakupa športskih objekata.

 

Ukupna sredstva koja će se iz temeljnog financijskog akta osigurati za provedbu navedenog poziva iznose 200 tisuća kuna.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 07. rujna  2022. godine. Sva dokumentacija potrebna za prijavu popisana je u Uputama za prijavitelje, a potrebni obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.