JAVNI POZIV za sufinanciranje organizacije športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2022. godini

 

Na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva od 3. kolovoza 2022. raspisuje se JAVNI POZIV za sufinanciranje organizacije športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2022. godini.

 

Putem ovog poziva nastoji se kontinuirano podupirati organizaciju športskih priredbi pod vodstvom športskih udruga s područja Grada Dubrovnika, u svrhu promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije istih među građanima. Istovremeno kroz ovaj poziv teži se unaprijeđenju sustava športa te nacionalne i međunarodne športske promocije Dubrovnika.

 

Vrijedi za spomenuti kako će Grad Dubrovnik sufinancirati troškove organizacije športskih priredbi, koje prvenstveno predstavljaju športska natjecanja nacionalnog i međunarodnog karaktera, a koja se održavaju na području Grada Dubrovnika u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. te koje svojom prepoznatljivošću doprinose ugledu i promociji Dubrovnika.

 

Sredstva za provedbu Javnog poziva koji je otvoren do 7. rujna 2022. osigurana su u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 09/22) u ukupnom iznosu od 800 tisuća kuna.

 

Sva propisana dokumentacija, potrebni obrasci kao i način prijave za sve zainteresirane priloženi su u nastavku te se nalaze na mrežnoj stranici Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika: JP ŠPORTSKE PRIREDBE.