Obrasci zahtjeva

Dokumenti i obrasci zahtjeva

Obrasci zahtjeva prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 53/13) i Zakonu o gradnji (NN 53/13)

1.uvid u spis

2.ovjera prijepisa-fotokopije arhiviranog primjerka

3.prijava početka ili nastavka građenja

4.prijava početka radova na uklanjanju građevine

5. produljenje lokacijske dozvole

6.potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

7.zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

8.zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabi građevine

9.zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice

10.zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

11.zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom

12.zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole  u promjeni imena investitora

13.zahtjev za izdavanje izmjene  i/ili dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

14. zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom

15.zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

16. zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune lokacijske dozvole

17.zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu

18.zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (01.listopada 2007.)

19. zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (15. veljače 1968.)

20. zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, ratna šteta

21.obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta

22.obavijest o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta 

23. zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu

24. zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu

25. zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu

26. zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu