Obavijest o početku izradbe Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage DPU-a Belvedere

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere o čemu je donesena zajednička Odluka o izradbi te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 11/16) od 7. listopada 2016. godine.

 

NAPOMENA: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u ovom postupku odnose se isključivo na obuhvat prikazan na grafičkom prikazu. Primjedbe i prijedlozi tijekom javne rasprave moći će se davati samo za područje u navedenom obuhvatu.

 

O prijedlogu navedenih Planova provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izradbe Planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.