Obavijest o početku izradbe Urbanističkog plana uređenja 2.2 „Sv. Jakov“

Na temelju čl. 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/2013.), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Urbanističkog plana uređenja 2.2 „Sv. Jakov“ o čemu je donesena Odluka o izradbi Plana te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 4/2016.) od 17. ožujka 2016.


O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Informacije o tijeku izradbe Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr .