Obavijest o početku izradbe Urbanističkoga plana uređenja "Kamp Orašac - Konjevac"

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi s odredbom čl. 188 st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Urbanističkoga plana uređenja "Kamp Orašac - Konjevac" o čemu je donesena Odluka o izradi i objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 11/13) od 7. listopada 2013. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.