Obavijest o početku izradbe Detaljnog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi s odredbom čl. 188 st. 1. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj: 153/13), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Detaljnog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati o čemu je donešena Odluka o izradi i objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 13/13) od 12. prosinca 2013. godine.


O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.
 
Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na Internet stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr .